Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào dâng hương tại Hoàng thành
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước tham gia chương trình Xuân quê hương. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước tham gia chương trình Xuân quê hương. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước tham gia chương trình Xuân quê hương. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước tham gia chương trình Xuân quê hương. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước tham gia chương trình Xuân quê hương. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước tham gia chương trình Xuân quê hương. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất