Ấm áp tình người trong tâm dịch Mão Điền

Trước tình hình đó, nhiều tổ chức, cá nhân, bằng tấm lòng hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ các nhu yếu phẩm cho người dân nơi đây. Qua đó, động viên người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh, yên tâm chống dịch.

Đội ngũ tình nguyện viên chuyển thực phẩm từ các nhà tài trợ mang đến phát cho người dân tại xã Mão Điền.

Đội ngũ tình nguyện viên chuyển thực phẩm từ các nhà tài trợ mang đến phát cho người dân tại xã Mão Điền.

Đội ngũ tình nguyện viên chuyển thực phẩm từ các nhà tài trợ mang đến phát cho người dân tại xã Mão Điền.

Đội ngũ tình nguyện viên chuyển thực phẩm từ các nhà tài trợ mang đến phát cho người dân tại xã Mão Điền.

Các tình nguyện viên chia thực phẩm chuẩn bị cho người dân tại xã Mão Điền.

Các tình nguyện viên chia thực phẩm chuẩn bị cho người dân tại xã Mão Điền.

Các tình nguyện viên chia thực phẩm chuẩn bị cho người dân tại xã Mão Điền.

Các tình nguyện viên chia thực phẩm chuẩn bị cho người dân tại xã Mão Điền.

Các tình nguyện viên chia thực phẩm chuẩn bị cho người dân tại xã Mão Điền.

Các tình nguyện viên chia thực phẩm chuẩn bị cho người dân tại xã Mão Điền.

Các tình nguyện viên chuyển thực phẩm lên xe để đi phân phát cho các hộ dân tại xã Mão Điền.

Các tình nguyện viên chuyển thực phẩm lên xe để đi phân phát cho các hộ dân tại xã Mão Điền.

Các tình nguyện viên chuyển thực phẩm lên xe để đi phân phát cho các hộ dân tại xã Mão Điền.

Các tình nguyện viên chuyển thực phẩm lên xe để đi phân phát cho các hộ dân tại xã Mão Điền.

Thực phẩm phát cho các hộ dân tại xã Mão Điền được treo trước cửa để tránh lây lan dịch bệnh.

Thực phẩm phát cho các hộ dân tại xã Mão Điền được treo trước cửa để tránh lây lan dịch bệnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất