Nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Minh Anh)

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Minh Anh)

Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại đã ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam một mốc vàng chói lọi, là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị thế giới trong thế kỷ XX.

Dù thời gian đã lùi xa bảy thập niên, nhưng tầm vóc, ý nghĩa và những bài học từ sự kiện trọng đại này vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đó là lời khẳng định của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại Hội thảo quốc gia “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” ngày 11/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Lương Cường khẳng định Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Theo Đại tướng Lương Cường, với độ lùi thời gian, chúng ta có điều kiện để nhận thức đầy đủ, chính xác hơn tầm vóc, ý nghĩa và sức lan tỏa của sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ và có quyền khẳng định: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh và để lại những bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu các tham luận tiếp tục phân tích làm rõ bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ trong Đông Xuân 1953-1954; sự hình thành tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, Hội thảo cần làm sâu sắc hơn về tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh trong lãnh đạo toàn dân, toàn quân kháng chiến chống thực dân Pháp; làm rõ vị trí, vai trò sự phối hợp giữa các chiến trường trên cả nước với Điện Biên Phủ, của các lực lượng vũ trang và nhân dân Tây Bắc nói riêng, nhân dân cả nước nói chung; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phân tích làm rõ vai trò của nhân tố chính trị tinh thần, ý chí quyết chiến quyết thắng, biết đánh và biết thắng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Trên cơ sở đó, Hội thảo tiếp tục khẳng định và nêu bật tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ; đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Minh Anh)

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Minh Anh)

Đánh giá tổng quan về hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo khẳng định hơn 100 tham luận là những công trình nghiên cứu độc lập, luận giải từng vấn đề cụ thể, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh tổng thuật 4 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, hội thảo khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ là thành quả của đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ hai, Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu hiện sinh động của sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Thứ ba, Chiến thắng Điện Biên Phủ đánh dấu bước phát triển vượt bậc của các lực lượng vũ trang nhân dân, của ý chí quyết chiến quyết thắng, là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Thứ tư, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu bế mạc, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng kết quả của cuộc Hội thảo hôm nay đã bổ sung những tư liệu, sự kiện cùng những nhận định, đánh giá quan trọng, khẳng định và làm sâu sắc thêm tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Một là, dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đi đến thắng lợi.

Hai là, các tham luận đã cung cấp thêm nhiều tư liệu quý về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, bảo đảm cho thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ; đặc biệt là có thêm những nhìn nhận, đánh giá sâu sắc, tôn vinh giá trị của thắng lợi lịch sử này. Ba là, kết quả của cuộc Hội thảo cùng với cuốn Kỷ yếu Hội thảo khoa học sẽ tiếp tục được tuyên truyền rộng rãi trên báo chí, phát hành tới các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, các viện nghiên cứu và đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng đây là tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, học tập có giá trị, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đưa các kết quả nghiên cứu trên được hiện thực hóa đầy đủ, sâu sắc hơn nữa trong thực tiễn./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất