Nhà sử học Campuchia ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ
Giáo sư Tiến sỹ Vong So Theara

Giáo sư Tiến sỹ Vong So Theara

Theo Giáo sư - Tiến sỹ Vong So Theara, Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954) là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc Chiến tranh chống Pháp  (1945-1954) của Việt Nam. Với thắng lợi quyết định này, lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc thực dân Pháp phải đầu hàng và ngồi vào bàn đàm phán. Trên phương diện quốc tế, chiến dịch này có một ý nghĩa rất lớn và đã đi vào lịch sử nhân loại, bởi đây là lần đầu tiên quân đội của một nước từng là thuộc địa ở châu Á đánh bại đội quân hiện đại và tối tân của một cường quốc Châu Âu, được hỗ trợ bởi đồng minh là Mỹ trong một chiến dịch quân sự lớn, buộc Pháp phải hòa đàm và rút quân ra khỏi Đông Dương. Với niềm tin được cổ vũ mạnh mẽ bởi chiến thắng này, các nước Đông Dương và các nước thuộc địa khác đã vùng đứng lên và đã được Pháp trao trả độc lập, qua đó chấm dứt chế độ chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.

Ông Vong So Theara cho biết: Ngay sau ngày Việt Nam giành chiến thắng trên mặt trận Điện Biên Phủ (07/05/1954), thì ngày 08/05/1954, Pháp đã phải đồng ý ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh tại Đông Dương, tái thiết lại hòa bình cho khu vực.

Giáo sư - Tiến sỹ Vong So Theara cho biết: “Sự thất bại của Pháp trước Việt Nam tại chiến trường Điện Biên Phủ có ý nghĩa rất quan trọng. Chiến thắng này được ví như mang đến lá cờ chiến thắng - lá cờ vô địch cho Việt Nam, cũng như nhân dân các nước Đông Dương”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp ở ba nước Đông Dương, mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn cầu, mở ra một trang mới cho lịch sử nhân loại. Từ thắng lợi vĩ đại này, chúng ta cũng có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là về sự đoàn kết giữa ba dân tộc Campuchia-Lào-Việt Nam. Ông so sánh sự đoàn kết giữa ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam như một bó đũa vậy, nếu nhân dân cả ba nước đoàn kết thì không có thế lực nào có thể bẻ gãy được.

Giáo sư - Tiến sỹ Vong So Theara nói: “Cả 3 nước chúng ta đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong cuộc chiến chống kẻ thù chung thì chúng ta đoàn kết thành một khối. Khi ba nước thành lập lực lượng cách mạng chống lại sự cai trị của chế độ thực dân thì đã giành được một số thành công, đặc biệt sau khi Pháp chịu thất bại tại Điện Biên Phủ, đã khiến hội nghị Genève đã thành công tốt đẹp. Pháp phải chính thức công nhận độc lập của cả 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.”

Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 07/05/1954 được Giáo sư, Tiến sỹ Vong So Theara nhận định là một chiến thắng vang dội giáng vào chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, là “một thời khắc quan trọng trong lịch sử” của Việt Nam và “một cột mốc trong lịch sử cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới”. Ông cũng bày tỏ hi vọng rằng, nhân dân cả 3 nước Đông Dương sẽ tiếp tục vun bồi và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất