Nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng Đoàn vững mạnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 15/12 (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 15/12 (Ảnh: TTXVN)

Theo đại biểu Mai Xuân Anh (Ban Thanh niên Quân đội), thanh niên Việt Nam được xem là “rường cột của nước nhà”, với sức khỏe, trí tuệ, hăng hái, nhiệt tình, giàu khát vọng cống hiến, vươn lên. Tuy nhiên, tuổi đời của họ còn trẻ, chưa có nhiều kiến thức, hiểu biết về chính trị, văn hóa, xã hội; chưa có nhiều kinh nghiệm sống, dễ chán nản, bi quan, tiêu cực khi gặp khó khăn, thất bại... Đây chính là “lỗ hổng” để các thế lực thù địch lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo, kích động, thậm chí dễ bị mua chuộc. Do đó, cần có sự chỉ dẫn của các tổ chức đoàn để định hướng tư tưởng và hành động cho đoàn viên, thanh niên.

Nhiều đại biểu phân tích, những năm qua, thanh niên Việt Nam đã hăng hái đi đầu đảm nhiệm những công việc khó khăn, vất vả, không quản ngại gian khổ, hy sinh để góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, những vấn đề tiêu cực nảy sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường cũng như sự bùng nổ thông tin đã tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của thanh niên. Hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng nhiều phương tiện thông tin với những nội dung xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; vu khống, bôi nhọ, xúc phạm các tổ chức, cá nhân hòng chống phá cách mạng Việt Nam. Đối tượng chủ yếu để chúng tuyên truyền, lôi kéo, kích động là thanh niên.

Thực tế cho thấy, trình độ nhận thức của một bộ phận cán bộ Đoàn về lý luận chính trị vẫn còn sơ sài, mơ hồ; nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa sâu sắc, đầy đủ, dẫn đến chưa thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên để nhận diện, bóc tách, phân tích nội dung và tác hại của các luận điệu xuyên tạc, chống phá. Việc giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh, kỹ năng tham gia mạng xã hội cho thanh niên chưa theo kịp với sự phát triển của tình hình. Một số cán bộ, đoàn viên, thanh niên chưa nhận thức rõ trách nhiệm đấu tranh; một số cá biệt còn vi phạm pháp luật, kỷ luật, tạo cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Đại biểu Ban Thanh niên Quân đội cho rằng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch rất tinh vi, xảo quyệt. Việc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của chúng hết sức khó khăn, phức tạp; cần phải giáo dục, rèn luyện, tăng cường hơn nữa kỹ năng nhận diện, làm cơ sở cho đấu tranh có hiệu quả. Để phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức Đoàn trong việc định hướng, dẫn dắt, tổ chức, tập hợp đoàn viên thanh niên, đại biểu đề xuất cần nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ Đoàn các cấp, các “thủ lĩnh Đoàn” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nhận diện những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch cho đoàn viên, thanh niên...

Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Võ Thị Thu Giang (Bí thư Chi đoàn Báo Nghệ An) cho rằng, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Thanh niên đã có nhiều nỗ lực và tạo được những chuyển biến mạnh mẽ thời gian qua. Đặc biệt, trong hơn 2 năm thích ứng với đại dịch, các cấp bộ Đoàn đã linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền, thể hiện rõ vai trò tiên phong chuyển đổi số và sự bắt nhịp nhanh nhạy của người trẻ trên các kênh truyền thông xã hội. Chất lượng, nội dung, lẫn hình thức tuyên truyền, giáo dục đều có sự đổi mới, nâng cao, bảo đảm đáp ứng định hướng chung, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến thanh niên nhanh chóng đi vào cuộc sống. Nội dung tuyên truyền không hề khô khan, nhàm chán hay giáo điều, mà dễ hiểu, dễ cảm với đại đa số đoàn viên thanh niên.

Đại biểu kiến nghị các cấp bộ Đoàn cần nhập cuộc mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trước những yêu cầu cao đối với công tác tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy, tận dụng tối đa ưu thế của mạng xã hội để công tác tuyên truyền, giáo dục được nhanh, rộng khắp, tiếp cận mọi đối tượng cần thiết.

Các đại biểu đề xuất, các cấp bộ Đoàn cần thường xuyên tổ chức đối thoại dân chủ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, đoàn viên, hội viên và vận động thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Định hướng và đẩy mạnh các phong trào thanh niên, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ “gốc” gắn với xây dựng tổ chức Đảng, đồng lòng trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất