Định hướng của Tổng Bí thư là kim chỉ nam cho hoạt động của Công đoàn Việt Nam
Bà Ingrid Christensen, Giám đốc của Tổ chức lao động quốc tế ILO tại Việt Nam

Bà Ingrid Christensen, Giám đốc của Tổ chức lao động quốc tế ILO tại Việt Nam

Bà Ingrid Christensen, Giám đốc của Tổ chức lao động quốc tế ILO tại Việt Nam rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Bà Ingrid Christensen cho rằng, sự chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư là kim chỉ nam cho hoạt động của Công đoàn Việt Nam, qua đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo và mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản và Công đoàn Việt Nam. Đây chính là chìa khóa quan trọng để Công đoàn Việt Nam có thể đạt mục tiêu nâng cao, cải thiện đời sống, việc làm cho người lao động.

“Trước tiên tôi xin chúc mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh vai trò và tiềm năng của tổ chức công đoàn trong việc hỗ trợ người lao động cũng như gia đình họ, nêu tiếng nói của người lao động đến Chính phủ, cơ chế 3 bên đóng góp vào sự phát triển của đất nước, sự tăng trưởng của đất nước hướng đến việc làm bền vững cho người lao động. Thời gian tới, có rất nhiều thách thức ở phía trước như vấn đề biến đổi khí hậu mà hội nghị COP đang diễn ra ở Dubai; tình hình bất ổn ở một số quốc gia trên thế giới, sự xung đột của thế giới hiện nay, sự phát triển công nghệ, sự già hóa dân số cũng như xuất hiện của một số hình thức việc làm mới, sự phát triển của một số khu vực phi chính thức. Đây là những thách thức mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những cơ hội cho thấy tổ chức công đoàn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ gia đình họ trong quá trình chuyển đổi này”, bà Ingrid Christensen nhấn mạnh.

Công đoàn Việt Nam với vai trò đại diện, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng và là nguồn cổ vũ cho phong trào Công đoàn mang tính giai cấp trên thế giới.

Ông Kyritsis Charalambos – Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới WFTU

Ông Kyritsis Charalambos – Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới WFTU

Ông Kyritsis Charalambos – Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới WFTU bày tỏ: “Tôi có mặt ở đây đại diện cho hơn 110 triệu đoàn viên của Liên Hiệp công đoàn thế giới ở 133 quốc gia vùng lãnh thổ trên khắp thế giới để bày tỏ sự trân trọng, biết ơn của tổ chức Liên hiệp công đoàn thế giới đối với Công đoàn Việt Nam trong một sự kiện rất đặc biệt là đại hội của tổ chức công đoàn Việt Nam. Tôi muốn khẳng định tình đoàn kết, sự ủng hộ của Liên hiệp công đoàn thế giới với cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam vì quyền lợi, vì điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt tốt hơn, vì nền hòa bình dân chủ và thịnh vượng hướng tới CNXH. Khi Việt Nam tham gia nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì Công đoàn Việt Nam cũng phải đối mặt với những khó khăn nhất định do nền kinh tế thị trường dẫn dắt. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là Việt Nam có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên những quyết sách của Công đoàn Việt Nam được xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ giải quyết những mặt trái của kinh tế thị trường một cách tốt nhất”./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất