Chính phủ luôn đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp
Riêng trong năm 2023, về cải cách quy định, thủ tục hành chính đã cắt giảm 628 quy định kinh doanh tại 53 văn bản quy phạm pháp luật

Riêng trong năm 2023, về cải cách quy định, thủ tục hành chính đã cắt giảm 628 quy định kinh doanh tại 53 văn bản quy phạm pháp luật

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Chính phủ luôn lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo đó, riêng trong năm 2023, về cải cách quy định, thủ tục hành chính đã cắt giảm 628 quy định kinh doanh tại 53 văn bản quy phạm pháp luật. Đã thực thi phương án đơn giản hóa 535/1.086 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thủ tục hành chính, đạt 49,26%. Đã đơn giản hóa 147 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; thực thi phương án phân cấp 86 thủ tục hành chính tại 26 văn bản quy phạm pháp luật.

Các bộ, ngành đã công bố 1.372 thủ tục hành chính nội bộ; 63/63 địa phương đã được công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ thực hiện tại địa phương. Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến và Tỉ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại các bộ, ngành và địa phương đều tăng so với năm 2022.

Ông Ngô Hải Phan cho biết, Chính phủ đã chú trọng tới việc chuyển đổi mô hình một cửa theo hướng sẽ từng bước số hóa hồ sơ, giấy tờ đầu vào. Từ đó để người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp thông tin đã đăng ký, giúp cho giảm giấy tờ và giảm việc đi lại. Cùng đó để  phát huy dữ liệu đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính các cấp chính quyền, chuyển hành chính truyền thống là hành chính phục vụ lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm.

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, thời gian qua Chính phủ đã luôn đồng hành, hỗ trợ tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp phục hồi và tiếp tục phát triển. Đồng thời kỳ vọng, trong năm nay, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương, cần rà soát lại các văn bản, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm các giấy phép cũng như các quy định quá chặt chẽ, không hợp lý. Đặc biệt phải tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng bình đẳng, thông thoáng để doanh nghiệp có thể vận dụng năng lực khả năng của mình để đạt được hiệu quả cao trong hoạt động.

Ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội kỳ vọng: "Chính phủ Việt Nam đã ban hành rất nhiều các chính sách thiết thực, cụ thể để cho cộng đồng doanh nghiệp có thể tháo gỡ được khó khăn, vươn lên phát triển. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn các chính sách của Nhà nước, Chính phủ cần phải được thực thi và thực thi một cách nhanh nhất, tốt nhất và với ý chí lấy doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ và phát triển".

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất