Sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng sẽ có bộ tiêu chuẩn riêng
VNISA chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS:03/2024-VNISA về

VNISA chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS:03/2024-VNISA về "Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng" (Ảnh: TTXVN)

Ngày 25/6 tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS:03/2024-VNISA về "Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng".

Đại diện VNISA cho biết, thời gian gần đây, thị trường Việt Nam đã có nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ của các doanh nghiệp quốc tế và trong nước hỗ trợ cha mẹ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Các sản phẩm, giải pháp này có thể chặn, lọc nội dung độc hại; giới hạn truy cập các trang web không phù hợp với lứa tuổi và trở thành công cụ hữu ích để cha mẹ quản lý các hoạt động và bảo vệ an toàn cho con trên không gian mạng.

Tuy nhiên, nhiều người dùng còn băn khoăn và chưa có cơ sở trong việc chọn lựa các giải pháp công nghệ phù hợp, đảm bảo khả năng đáp ứng với các điều kiện cũng như quy định hiện nay.

Trong bối cảnh đó, chưa có một bộ tiêu chuẩn, tài liệu yêu cầu kỹ thuật nào để tham chiếu, đánh giá chất lượng cũng như đưa ra các yêu cầu cơ bản đối với một sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên mạng theo các tiêu chuẩn được lượng hoá, phù hợp với xu hướng và quy định của Việt Nam.

Trước tình hình này, VNISA đã giao nhiệm vụ cho Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng (VCSC) - tổ chức thuộc Hiệp hội, chủ trì chủ trì biên soạn dự thảo tiêu chuẩn cơ sở có tên gọi TCCS 03:2024/VNISA “Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” và các tài liệu liên quan.

Dự thảo tiêu chuẩn đã được sự góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan và được Hội đồng thẩm định TCCS của VNISA thông qua. Ngày 24/06/2024 Chủ tịch VNISA đã ký ban hành TCCS này.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam VNISA. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam VNISA. (Ảnh: TTXVN)

"Có lẽ, đây là bộ tiêu chuẩn đầu tiên về lĩnh vực này tại Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn sẽ đưa ra các yêu cầu cơ bản đối với một sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên mạng theo các tiêu chí được chi tiết hóa, phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và thực tiễn thị trường sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em tại Việt Nam và cũng thuận lợi cho quy trình đánh giá, cấp chứng nhận hợp chuẩn của Hiệp hội sau này", ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam VNISA cho biết.

Theo Chủ tịch VNISA, bộ tiêu chuẩn sẽ là những định hướng để nghiên cứu, phát triển sản phẩm và được sự đón nhận của đông đảo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại Việt Nam.

Bộ tiêu chuẩn TCCS 03 được xây dựng với mục tiêu góp phần đánh giá chất lượng các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Xây dựng và thúc đẩy hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí an toàn của trẻ em trên môi trường mạng theo tinh thần được nêu trong Quyết định 830/QĐ-TTg ngày 01/06/2021 phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025". Tăng mức độ tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em ở các trường học, gia đình.

Bộ tiêu chuẩn cũng quy định các yêu cầu cơ bản đối với sản phẩm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bao gồm 5 nhóm: Yêu cầu về tài liệu; Yêu cầu về tính năng; Yêu cầu về tính tuân thủ và và đặc thù Việt Nam; Yêu cầu về yếu tố an toàn thông tin của sản phẩm; Yêu cầu về hiệu năng xử lý.

Ông Ngô Tuấn Anh - Phó Chủ tịch VNISA, Chủ nhiệm Câu lạc bộ VCSC cho biết: “TCCS 03 là bộ Tiêu chuẩn chất lượng đầu tiên áp dụng đối với các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Ông Ngô Tuấn Anh - Phó Chủ tịch VNISA, Chủ nhiệm Câu lạc bộ VCSC cho biết: “TCCS 03 là bộ Tiêu chuẩn chất lượng đầu tiên áp dụng đối với các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng". (Ảnh: TTXVN)

Ông Ngô Tuấn Anh - Phó Chủ tịch VNISA, Chủ nhiệm Câu lạc bộ VCSC chủ trì soạn thảo tiêu chuẩn cho biết: “TCCS 03 là bộ Tiêu chuẩn chất lượng đầu tiên áp dụng đối với các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Bộ Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên các xu hướng công nghệ mới nhất và cơ sở thực tiễn các sản phẩm cũng như các quy định pháp lý tại Việt Nam hiện nay. Các yêu cầu nêu trong nội dung Tiêu chuẩn là căn cứ cho việc đánh giá chất lượng sản phẩm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp bổ sung thêm các yêu cầu ở cấp độ cao hơn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình"./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất