Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị
Các đại biểu tham dự họp mặt - tọa đàm. (Ảnh: thoidai.com.vn)

Các đại biểu tham dự họp mặt - tọa đàm. (Ảnh: thoidai.com.vn)

Ông Nguyễn Thực Hiện cho biết, thời gian qua nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, vị trí, vai trò của phụ nữ được nâng lên, nam giới ngày càng biết quan tâm chia sẻ công việc trong gia đình, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia công tác xã hội nhiều hơn. Các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong toàn thành phố đã chủ động lồng ghép vào hoạt động chuyên môn của ngành, lĩnh vực phụ trách trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Việc lồng ghép bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố tạo sự quan tâm, chuyển biến tích cực, góp phần định hướng về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Từ đó tác động tích cực đến nhiều đối tượng khác nhau trong cộng đồng, xã hội.

Cũng theo ông Nguyễn Thực Hiện, thời gian qua nhiều cán bộ, công chức, viên chức nữ được tín nhiệm đề bạt vào những nhiệm vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước tại thành phố. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt tại cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh chiếm tỷ lệ 16,47%; cấp huyện chiếm tỷ lệ 24,62%; cấp xã chiếm tỷ lệ 48,19%. Tuy nhiên, về mặt tổng thể, tỷ lệ nữ lãnh đạo vẫn còn khiêm tốn.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, các cơ quan, ban ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới nhằm xóa bỏ định kiến về giới còn tồn tại ảnh hưởng đến cơ hội học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và tiến bộ trong công tác của phụ nữ.

Bên cạnh đó, thường xuyên khảo sát tình hình nữ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị và địa phương nhằm phát hiện cán bộ có năng lực và triển vọng phát triển; đề xuất tham mưu kịp thời bổ sung quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ nữ ở các cấp đạt tỷ lệ theo quy định. Ngoài ra, cần tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức giúp phụ nữ vượt qua khó khăn, rào cản, nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhiệm vụ và yêu cầu công tác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. (Ảnh: thoidai.com.vn)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. (Ảnh: thoidai.com.vn)

*Dịp này, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố tổ chức Tọa đàm chủ đề: “Bình đẳng giới và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu chia sẻ, đề xuất, hiến kế nhiều ý kiến tâm huyết nhằm thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, hướng đến mục tiêu “Phấn đấu đạt 60% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ”./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất