Nam Định đầu tư xây dựng hơn 17.800 căn nhà ở xã hội
Khu nhà 5 tầng cho công nhân, người lao động tại thành phố Nam Định. (Ảnh: TTXVN)

Khu nhà 5 tầng cho công nhân, người lao động tại thành phố Nam Định. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nam Định phấn đấu xây dựng 11.424 căn; giai đoạn 2026-2030 là 6.458 căn. Diện tích nhà ở bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 29m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 33,9m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 26,36m2 sàn/người. Diện tích nhà ở bình quân đầu người tối thiểu toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 10m2/người; đồng thời nâng chất lượng nhà ở kiên cố đạt 100%, không phát sinh nhà ở đơn sơ.

Diện tích đất để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên 916ha, trong đó diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội khoảng 49,07ha. Vị trí, khu vực phát triển nhà ở bao gồm các khu dân cư tập trung, các khu đô thị, các khu tái định cư trên địa bàn các huyện, thành phố.

Nguồn vốn cần để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 95.054 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội khoảng 3.743 tỷ đồng; nguồn vốn xây dựng nhà ở theo Chương trình mục tiêu khoảng 1.708 tỷ đồng..

Thời gian tới, để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nhằm đáp ứng mục tiêu của Đề án, tỉnh Nam Định sẽ dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc bố trí tái định cư và chủ động trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

Dãy nhà ở xã hội tại Khu đô thị dệt may thành phố Nam Định. (Ảnh: TTXVN)

Dãy nhà ở xã hội tại Khu đô thị dệt may thành phố Nam Định. (Ảnh: TTXVN)

Tỉnh Nam Định có chủ trương khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở, tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, địa hình để quy hoạch phát triển nhà ở, khu dân cư, khu đô thị mới với các loại hình nhà ở phù hợp. Tỉnh khuyến khích các thành phần kinh tế sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay ngân hàng và nguồn vốn huy động hợp pháp để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; thực hiện chính sách ưu đãi về thuế liên quan đến phát triển xã hội như miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp…

Tỉnh Nam Định cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đôn đốc thực hiện dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án theo tiến độ được phê duyệt; nghiên cứu các giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh để thúc đẩy thực hiện các dự án nhà ở xã hội./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất