Lào Cai: Quan tâm hỗ trợ phát triển nhân lực người dân tộc thiểu số
Tỉnh Lào Cai quan tâm xây dựng phát triển nhân lực người DTTS (Ảnh: LCĐT)

Tỉnh Lào Cai quan tâm xây dựng phát triển nhân lực người DTTS (Ảnh: LCĐT)

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, với 25 dân tộc cùng sinh sống, hơn 66% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)… địa phương xác định chính sách cán bộ DTTS có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tỉnh Lào Cai đã đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị những năm qua.

Theo từng nhiệm kỳ, từng giai đoạn, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành các đề án, chỉ thị với cơ chế, chính sách và hệ thống các văn bản chỉ đạo cụ thể, sát sao về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức là người DTTS; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS tỉnh Lào Cai có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng…

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành danh mục chuyên ngành thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực theo từng giai đoạn; các chuyên ngành tỉnh đang thiếu, cần thu hút chủ yếu thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục. Giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Lào Cai thu hút được 40 người có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ đa khoa, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, trong đó có 1 tiến sỹ là người DTTS. Giai đoạn 2016 - 2020 thu hút được 51 người là bác sỹ chuyên khoa cấp I, bác sỹ đa khoa; trong đó có 4 người DTTS. Từ 2021 - 2023 Lào Cai cũng đã thu hút được 62 bác sỹ, giáo viên. Viên chức được thu hút về công tác tại tỉnh đã bổ sung nguồn nhân lực y tế cho tuyến tỉnh, tuyến huyện, giáo viên tin học, ngoại ngữ ở các trường phổ thông.

Từ năm 2016 - 2023, tỉnh Lào Cai đã thực hiện chính sách đãi ngộ đối với gần 1.800 lượt viên chức y tế, công chức, viên chức làm nhiệm vụ an toàn, an ninh thông tin. Hàng năm có 530 - 560 công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp được hưởng chính sách đãi ngộ. Mức hỗ trợ viên chức y tế từ 0,5 - 1,5 lần mức lương cơ bản/người/tháng cho bác sỹ nội trú, bác sỹ có trình độ sau đại học tùy theo trình độ và vị trí việc làm. Viên chức làm công tác an toàn, an ninh thông tin được hưởng chính sách đãi ngộ từ 2 - 3 lần mức lương tối thiểu/người/tháng. Công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp xã, huyện, tỉnh có mức hỗ trợ tương ứng 0,4-0,7-1 triệu đồng/người/tháng…

Cùng với đó, Lào Cai thực hiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa… cho gần 800 công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đối với hỗ trợ đào tại bác sỹ, hàng năm Sở Y tế thực hiện ký hợp đồng hỗ trợ đào tạo với gia đình các sinh viên đang học Trường Đại học Y dược đăng ký về tỉnh công tác sau khi tốt nghiệp, hỗ trợ 100% học phí đào tạo; hỗ trợ sinh hoạt phí: Từ 3-4 triệu đồng/sinh viên/tháng tùy theo kết quả học tập. Từ năm 2021 - 2023 có 57 học sinh đi đào tạo bác sỹ đa khoa hệ chính quy (theo địa chỉ sử dụng) tại các Trường Đại học Y dược được hưởng chính sách.

Chính sách đặc thù về thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai là giải pháp quan trọng nhằm bổ sung cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là các ngành công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo, y tế. Tỷ lệ cán bộ là người DTTS các cấp tăng lên qua từng năm; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS ở các cấp có nhiều chuyển biến, hầu hết đã đạt tiêu chuẩn, ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; số cán bộ, công chức, viên chức người DTTS có trình độ trên chuẩn ngày càng nhiều, trong đó có cả cán bộ có trình độ cao (thạc sỹ, tiến sỹ). Qua đó góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất