Giám sát kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tại Cao Bằng
Quang cảnh buổi giám sát. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh buổi giám sát. (Ảnh: TTXVN)

Đến hết tháng 1/2024, tỉnh Cao Bằng giải ngân nguồn vốn Ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (bao gồm vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang) đạt 69,06%; nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương giải ngân đạt 85,35%...

Đối với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh duy trì và giữ vững 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 5 đạt 17-18 tiêu chí; bình quân toàn tỉnh đạt 13 tiêu chí/xã…

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Cao Bằng đầu tư 177 công trình hạ tầng; duy tu bảo dưỡng 10 công trình giao thông liên xã; triển khai trên 200 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; thực hiện 94 dự án/kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ 3.412 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo…

Đối với Chương trình mục tiêu Quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho 186/550 nhà cho đối tượng được thụ hưởng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 2.427/6.269 hộ; đầu tư 62/86 công trình nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ bảo vệ rừng đối với quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên 250.000 ha...

Quá trình thực hiện các chương trình, tỉnh Cao Bằng gặp một số khó khăn như: cấp địa phương khi triển khai các dự án đầu tư còn dàn trải, nhỏ lẻ. Đầu tư giảm nghèo bền vững chưa thực hiện được các mô hình lớn, giảm nghèo phải theo chuỗi giá trị, tạo sinh kế bền vững lâu dài cho người dân thoát nghèo bền vững. Tỉnh còn xã trắng về đài truyền thanh và sóng điện thoại di động…

Tỉnh Cao Bằng kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia để các địa phương linh hoạt trong triển khai thực hiện, đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra. Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm bố trí nguồn lực phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công…

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương phát biểu.  (Ảnh: TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương đề nghị, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Cao Bằng cần khẩn trương giải ngân các nguồn vốn đầu tư ba Chương trình mục tiêu Quốc gia đúng tiến độ, kế hoạch năm 2024-2025.

Tỉnh cần rà soát triển khai các dự án, đảm bảo đầu tư theo phân cấp. Đồng thời rà soát văn bản địa phương ban hành đối chiếu với chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, nếu có bất cập đề xuất ngay để điều chỉnh lại cho phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát phân cấp đầu tư, chậm giải ngân và tìm ra nguyên nhân đề xuất điều chỉnh kịp thời. Tỉnh cần tăng cường đầu tư thông tin, truyền thông cho cơ sở, không để các xã, huyện, tỉnh miền núi tụt hậu về ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin; đề xuất chương trình đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử được hỗ trợ quảng bá miễn phí…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất