Nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Hồng Pha)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Hồng Pha)

Đề tài do Học viện Quốc phòng chủ trì thực hiện; Thượng tướng Lương Đình Hồng, nguyên Chính ủy Học viện Quốc phòng làm Chủ nhiệm Đề tài.

Đề tài đã giải quyết thành công mục tiêu nghiên cứu và có giá trị khoa học, đã luận giải, làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận nâng cao năng lực tham mưu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng được các quan niệm công cụ, quan niệm trung tâm và đưa ra các tiêu chí đánh giá và làm rõ chủ thể, đối tượng, nội dung, phương thức, mục tiêu nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; rút ra những vấn đề có tính quy luật trong nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược QĐND Việt Nam.

Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; xác định một số vấn đề đặt ra giải quyết về mặt lý luận, thực tiễn nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược QĐND Việt Nam. Đồng thời, dự báo những yếu tố tác động, xác định yêu cầu và đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện và có tính khả thi, có cơ sở khoa học vững chắc.

Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài đạt xuất sắc.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Hồng Pha)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Hồng Pha)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các thành viên hội đồng, trong đó chú ý hoàn thiện những vấn đề đặt ra về năng lực tham mưu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược bảo đảm tính thuyết phục và độ tin cậy; chú trọng phân tích và luận giải sâu sắc hơn các giải pháp trọng tâm, đột phá, bảo đảm tính thuyết phục và khả thi trong ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn; xác định rõ những kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị, các bộ, ngành, địa phương và kế hoạch vận dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn; chỉnh sửa lỗi kỹ thuật, lỗi diễn đạt, thống nhất về nội dung và quy cách trình bày ở các sản phẩm chính của đề tài./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất