Hiện thực hóa Đề án 950/CP về phát triển đô thị Việt Nam thông minh bền vững
Các chuyên gia thảo luận về phát triển đô thị Việt Nam thông minh bền vững

Các chuyên gia thảo luận về phát triển đô thị Việt Nam thông minh bền vững

Dự án “Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” (Dự án VKC) do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại đã được triển khai hiệu quả trong năm 2022.

Dự án nhằm mục đích thành lập một trung tâm chuyên nghiệp thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng tiên tiến để đóng góp vào sự phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam, từng bước cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững đến năm 2030 và tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, giữa Bộ Xây dựng – Bộ Đất đai, hạ tầng, giao thông Hàn Quốc nói riêng.

Thực hiện dự án này, Bộ Xây dựng giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) phối hợp với Cục Phát triển đô thị, Vụ Quy hoạch kiến trúc, Vụ Hợp tác quốc tế và Viện Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT), Viện Nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc (KRIHS), Tập đoàn đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH); Cơ quan công nghệ hạ tầng tiên tiến Hàn quốc (KAIA) triển khai các hợp phần theo căn kiện được phê duyệt.

Năm 2022, cả 4 hợp phần chính của dự án: Xây dựng hướng dẫn về đô thị thông minh tại Việt Nam; thí điểm lập quy hoạch tổng thể đô thị thông minh; thành lập Trung tâm VKC (Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng); tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và hợp tác đào tạo công nghệ về đô thị thông minh đều đã được tích cực triển khai.

Cụ thể, dự án đã tổ chức thành công lễ triển khai ngày 11/10/2022, hỗ trợ KAIA thiết lập và vận hành phòng họp thông minh tại Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng). KICT &AMC cũng đã phối hợp xây dựng chương trình học tập, chia sẻ kinh nghiệm về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng tại Hàn Quốc từ ngày 16/10 - 22/10/2022 trong khuôn khổ các hoạt động của dự án.

Ngoài ra, nhiều nội dung nghiên cứu dự án đã được các đơn vị phía Hàn Quốc triển khai, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đô thị thông minh, so sánh với bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam, từ đó bước đầu đưa ra các khuyến nghị bộ chỉ số cho quy trình công nhận đô thị thông minh. Các kinh nghiệm của phía Hàn Quốc trong việc lồng ghép các giải pháp công nghệ, hướng tiếp cận mới để thí điểm vào một khu vực Quy hoạch phân khu đã được đặt ra và đã lựa chọn được địa bàn để thí điểm tại Việt Nam.

Trên cơ sở các định hướng khuyến nghị về việc hoàn thiện pháp lý, thí điểm vào quy hoạch đô thị của Việt Nam, các mô hình, giải pháp công nghệ cụ thể sẽ được trình diễn tại Trung tâm hợp tác Việt - Hàn (VKC). Mô hình thiết kế Trung tâm VKC đã được các chuyên gia Hàn Quốc phối hợp với phía Việt Nam đưa ra ý tưởng hoàn thiện thiết kế để đầu tư lắp đặt. Các kết quả nghiên cứu sẽ được tích hợp vào nội dung chương trình và tài liệu đào tạo về đô thị thông minh, triển khai đào tạo bồi dưỡng thí điểm trong năm 2023 cho các đơn vị, địa phương tại Việt Nam. Qua đó, từng bước hiện thực hóa Đề án 950/CP của Chính phủ về phát triển đô thị Việt Nam thông minh bền vững.

Lãnh đạo AMC chia sẻ, dự án này thực sự cần thiết và hữu ích trong bối cảnh Việt Nam đang ở bước đầu xây dựng đô thị thông minh. Dự án sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chiến lược phát triển ngành, công tác lập quy hoạch phát triển đô thị trên toàn quốc một cách bền vững thông qua: Xây dựng hướng dẫn về đô thị thông minh và thí điểm áp dụng quy trình công nhận đô thị thông minh; thí điểm quy hoạch tổng thể đô thị thông minh; tăng cường năng lực, trao đổi và hợp tác đào tạo công nghệ về đô thị thông minh để tiến tới hình thành được chuỗi đô thị thông minh trên phạm vi cả nước vào năm 2030.

Bên cạnh đó, kết quả dự án sẽ mang lại những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho Việt Nam nói chung và Bộ Xây dựng nói riêng trong việc triển khai Đề án 950/CP về “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất