Động lực phát triển kinh tế Việt Nam 2023
Hội thảo

Hội thảo "Động lực phát triển kinh tế Việt Nam 2023"

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, tháng 7/2022, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, trong đó nêu rõ, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Các giải pháp phát triển kinh tế đất nước năm 2023 tập trung phục vụ mục tiêu tạo động lực phát triển kinh tế Việt Nam và xây dựng là lĩnh vực quan trọng, mang tính chiến lược, có vai trò lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là nhân tố quan trọng quyết định quy mô, trình độ kỹ thuật với nền kinh tế.

Thời gian qua, giá trị sản xuất ngành Xây dựng luôn có mức tăng trưởng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của đất nước. Ngành Xây dựng cũng đã tham gia đóng góp các chương trình vào tái cơ cấu nền kinh tế như tái cơ cấu đầu tư công, tham gia vào 3 đột phá của nền kinh tế, đột phá về cơ sở hạ tầng.

Bộ Xây dựng đã có nhiều nỗ lực thực thi nhiều giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị. Diện mạo đô thị có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại, cơ sở hạ tầng đô thị bước đầu đáp ứng nhu cầu sử dụng người dân, chất lượng hạ tầng đô thị được cải thiện. Thị trường bất động sản có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và năng lực của các chủ thể tham gia thị trường. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá xây dựng được rà soát, hoàn thiện.

Tuy nhiên, lĩnh vực xây dựng còn một số vấn đề bất cập, như một số quy hoạch xây dựng còn thiếu tầm nhìn, triển khai chưa đồng bộ giữa các loại và cấp độ quy hoạch dẫn tới việc triển khai chương trình, dự án còn chậm; nguồn cung vật liệu phục vụ dự án, công trình trọng điểm quốc gia có những thời điểm còn thiếu và chưa ổn định, thị trường bất động sản đang bộc lộ các hạn chế, bất cập, có những dấu hiệu chưa ổn định, chưa lành mạnh...

Vì vậy, hội thảo "Động lực phát triển kinh tế Việt Nam 2023" là diễn đàn để các cơ quan, ban, ngành, hiệp hội, các nhà khoa học, giới chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp bất động sản... thảo luận, trao đổi, phân tích đánh giá về thực trạng, cơ hội, tiềm năng đầu tư và thách thức đối với ngành Xây dựng và các ngành kinh tế của đất nước; đưa ra những giải pháp, đề xuất, kiến nghị để Bộ Xây dựng tham mưu Quốc hội, Chính phủ xây dựng, banh hành chính sách và điều hành... góp phần cho sự phát triển kinh tế Việt Nam trong năm 2023.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, đại diện các tập đoàn kinh tế, bất động sản đề xuất nhiều giải pháp tạo động lực phát triển kịn tế như: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, làm cơ sở thúc đẩy tăng trưởng; tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng số; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với ứng dụng khoa học công nghệ...

Phản hồi

Các tin khác