Đà Nẵng: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Quang cảnh Hội nghị. (ảnh: TTXVN)

Quang cảnh Hội nghị. (ảnh: TTXVN)

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đời sống xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo bà Mai Thị Thu, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam, người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Ban Tổ chức khuyến khích sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn; cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, đảng viên, người lao động các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; nhà báo, phóng viên; giảng viên, học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí…

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận thuộc một trong các loại hình: Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video clip. Chủ đề tác phẩm tập trung những vấn đề cơ bản, trọng tâm, nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Tác phẩm phải đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới, nhất là vấn đề “nóng” liên quan đến tình hình đất nước và thành phố Đà Nẵng.

Ban Tổ chức cuộc thi cấp thành phố Đà Nẵng nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 20/6/2024; dự kiến công bố kết quả và trao giải trong tháng 12/2024.

Về giải thưởng, Ban Tổ chức dự kiến trao 6 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị; 11 giải thưởng cho mỗi loại hình Tạp chí và Báo; 6 giải thưởng cho mỗi loại hình Phát thanh, Truyền hình và Video clip. Ngoài giải chính thức, Ban Chỉ đạo Cuộc thi xét trao tặng một số giải Triển vọng và giải dành cho người lớn tuổi tiêu biểu tham gia cuộc thi.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: TTXVN)

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: TTXVN)

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng cho biết, các tác giả, nhóm tác giả cần xác định chủ đề tập trung những vấn đề cơ bản, trọng tâm, vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Có thể kể đến các chủ đề như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng, phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ đề có thể nằm trong những nội dung cốt lõi, nội dung mới của các nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương khóa XIII năm 2023, 2024; các cuốn sách, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản năm 2023, 2024; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả lĩnh vực; tổng kết kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hay, đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất