Bộ Xây dựng đặt ra 17 nhiệm vụ trong triển khai Nghị quyết 01
Khu cao tầng Jamona Apatment (quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) được xem là dự án xã hội có quy mô lớn nhất Nam Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

Khu cao tầng Jamona Apatment (quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) được xem là dự án xã hội có quy mô lớn nhất Nam Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, Chương trình hành động của ngành xây dựng năm 2024 có tổng số 17 nhiệm vụ cụ thể; trong đó riêng lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản có 7 nhiệm vụ...

Năm 2024, ngành xây dựng đặt mục tiêu phấn đấu chung đạt 6,4 - 7,3% GDP, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc 43,7%, tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 97%, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 15,5%, tỷ lệ thu gom xử lý nước thải 18% và diện tích nhà ở bình quân cả nước 26,5 m2 sàn/người và hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội.

Cụ thể, 17 nhiệm vụ được Bộ Xây dựng đặt ra cho năm 2024 gồm: hoàn thiện Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trong tháng 2/2024.

Cùng đó là hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong tháng 9/2024.

Đồng thời, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện Nghị định về cây xanh và công viên công cộng đô thị (thay thế Nghị định số 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ, trong tháng 11/2024.

Bên cạnh đó, Kế hoạch triển khai Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 cũng được hoàn thiện; đồng thời, điều chỉnh Kế hoạch thực hiện phân loại đô thị toàn quốc; Thành lập cổng thông tin giám sát trực tuyến về chỉ số cấp nước và chất lượng nước sạch của hệ thống cấp nước; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), Kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ Xây dựng trong năm 2024.

Bộ Xây dựng cho biết, sau khi pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản tiếp tục được hoàn thiện bằng việc ban hành Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 thì các văn bản dưới Luật cũng cần được sớm ban hành bảo đảm tính đồng bộ pháp luật.

Như vậy, sẽ có 7 văn bản quy phạm pháp luật cần thực hiện như: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất  động sản; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Đây là một khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các đơn vị chức năng trong ngành phải khẩn trương triển khai, rà roát và thực hiện. Năm 2024, một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng đặt ra cũng chính là phát triển nhà ở; trong đó, đặc biệt chú trọng nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp và quản lý thị trường bất động sản để bảo đảm phát triển lành mạnh, ổn định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất