Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Xuân Khu)

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Xuân Khu)

Đấu tranh, phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, đất nước là nhiệm vụ xuyên suốt và thống nhất của Đảng, là một nhiệm vụ quan trọng của công tác thông tin đối ngoại.

Đó là quan điểm thống nhất được đưa ra tại Tọa đàm về công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội do Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 19/3.

Tham dự Tọa đàm có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, một số sở, ngành của Thành phố...

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Đỗ Quyết Thắng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh bùng nổ thông tin với nhiều phương thức truyền thông mới, Đảng đã xác định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đó không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách mà còn là hoạt động thường xuyên của tất cả cơ quan, đơn vị; trong đó có Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị và toàn thể người dân.

Nhiệm vụ đó cần trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên; đòi hỏi phát huy mạnh mẽ sự chủ động, sáng tạo và sự ủng hộ, tham gia rộng rãi, tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân để tạo thành thế trận lòng dân vững chắc, tạo nên sức mạnh, là cội nguồn sâu xa của thắng lợi và phát triển.

Ông Đỗ Quyết Thắng, Phó Trưởng phòng Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Xuân Khu)

Ông Đỗ Quyết Thắng, Phó Trưởng phòng Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Xuân Khu)

Theo ông Đỗ Quyết Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước, chủ động đưa thông tin tích cực để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy xây để chống”. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố thực hiện phương châm “mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; chia sẻ thông tin tích cực trên các phương tiện thông tin báo chí chính thống; chia sẻ những việc làm hay, hành động tích cực, những câu nói hay, bài học tốt, câu chuyện tích cực trên môi trường không gian mạng.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, Tọa đàm có ý nghĩa thiết thực đối với những người làm công tác đối ngoại nhân dân, giúp quán triệt rõ hơn về những yêu cầu, nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại trong đấu tranh với những luồng thông tin xấu, độc đang diễn biến rất phức tạp trên mạng xã hội.

Qua đó, giúp những cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân hiểu và lan tỏa đến mọi người dân về tầm quan trọng, sự cần thiết phải nhận diện chính xác, tiếp nhận có chọn lọc thông tin để xác định “đâu là tà, đâu là chính, đâu là đúng, đâu là sai” trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thực tế công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh với những thông tin phản động xuyên tạc thực tế lịch sử, kích động hận thù dân tộc, chia rẽ tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia.

Ông Nguyễn Văn Triệu cho rằng, cần có được sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và nhân dân, nhất là các địa phương có biên giới với Campuchia trong triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, đúng định hướng trên thực tiễn.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố tiếp tục kiên trì, cương quyết trong triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu tham dự đã trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội tại thành phố; các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cán bộ đang làm công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất