Học tập, quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 246 điểm cầu, trên 41.500 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung cốt lõi bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng. Qua đó, khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới Chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh...

Bà Lê Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Bà Lê Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy, trong toàn hệ thống chính trị về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi bài viết trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh Hà Nam. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh Hà Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện; kịp thời nắm bắt tư tưởng, thông tin phản hồi, dư luận xã hội.

UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về nội dung bài viết; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội; theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Các đơn vị tổ chức hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật… tuyên truyền về nội dung, giá trị bài viết của Tổng Bí thư và những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh trong những năm qua./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất