Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh ấn nút phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 vào đầu tháng 1 vừa qua tại Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh ấn nút phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 vào đầu tháng 1 vừa qua tại Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Nhận thấy tầm quan trọng cần thiết phải tăng cường mối quan hệ và hợp tác trên mọi linh vực, ngày 18/7/1977 Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Kể từ đó, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đã bước sang một trang sử mới trong điều kiện mới.

Trong suốt 45 năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào ngày càng được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế trong từng lĩnh vực cũng như từng mặt và từng giai đoạn.

Giá trị của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt – Lào

Ngay sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã tiến hành ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18/7/1977. Việc hai nước ký kết Hiệp ước nhằm mục đích tăng cường tình đoàn kết gắn bó keo sơn, quan hệ hợp tác lâu dài về mọi mặt giữa Việt Nam và Lào, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, vì độc lập và thịnh vượng của mỗi nước, góp phần gìn giữ và củng cố hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

Đánh giá về ý nghĩa bản hiệp ước, ông Thoongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh: “Hai nước ký bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào năm 1977 là dấu mốc lịch sử, là nền tảng vững chắc, là cơ sở pháp lý để củng cố và phát huy mối quan hệ hợp tác đặc biệt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước cho đến ngày nay".

Theo ông Thoongsavanh Phomvihane, Hiệp ước gồm 7 điều khoản được ký trên cơ sở nhận thức sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị không gì lay chuyển được giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, tình đồng chí vĩ đại giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào được tôi luyện trong mấy chục năm đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu, cùng chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng hợp tác và giúp đỡ nhau xây dựng đất nước là một truyền thống quý báu, một sức mạnh vô địch của hai dân tộc và hai Ðảng, một thực tiễn sinh động, một quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam và Lào.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thoongsavanh Phomvihane.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thoongsavanh Phomvihane.

45 năm qua, Hiệp ước đã trở thành một tài sản quý giá và có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ đổi mới; tạo cơ sở để hai bên tiến tới ký kết hàng loạt các văn kiện và thỏa thuận hợp tác ngày nay.

Kết quả hợp tác nổi bật trong 45 năm

Nhìn lại chặng đường lịch sử 45 năm qua, chúng ta tự hào nhận thấy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một hình mẫu có một không hai trên thế giới. Những thành quả hợp tác to lớn đạt được ngày hôm nay là tài sản vô giá của cả hai dân tộc, luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công giữ gìn và vun đắp, củng cố và phát triển.

Quan hệ chính trị luôn giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hợp tác; các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục phát huy tốt hiệu quả thông qua việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, trao đổi, tiếp xúc dưới mọi hình thức.

Hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột trong quan hệ hai nước đã tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước. Trong lĩnh vực đối ngoại đã tạo sự tin cậy lẫn nhau, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của hai nước ở khu vực và trên trường quốc tế.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được thúc đẩy, mở rộng. Việt Nam đứng thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào, kim ngạch thương mại song phương trung bình đạt 1 tỉ USD/năm, tăng trưởng hơn 10%/năm. Trong năm 2022 và các năm tiếp theo, hai bên sẽ tiếp tục tăng vốn mở rộng đầu tư tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như thủy điện, lâm nghiệp, khảo sát và khai khoáng, giao thông vận tải.

Về văn hóa, y tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục và  đào tạo, hai nước có những hợp tác rất cụ thể và đạt hiệu quả cao. Để tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, hai bên cần tiếp tục có những cơ chế, chính sách và tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả các thỏa thuận và các mục tiêu chiến lược đã đề ra với tầm nhìn rộng, toàn diện và lâu dài hơn.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh nhấn mạnh: “Chúng ta cũng đã thống nhất hợp tác chặt chẽ nhằm vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trong đó, tăng cường hợp tác chính trị, đối ngoại, trao đổi dưới mọi hình thức. Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh để chung tay giải quyết các thách thức mới, chú trọng hợp tác bảo vệ an ninh nội địa và tại khu vực biên giới. Nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học - kỹ thuật. Tăng cường kết nối hạ tầng, du lịch, hợp tác năng lượng, nông nghiệp sạch".

Những kết quả tích cực này, một lần nữa khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công gìn giữ, vun đắp và phát triển ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và hiệu quả trong mọi lĩnh vực, trên tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và ngày càng đem lại nhiều lợi ích chung cho hai bên.

Kế thừa và phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến đổi nhanh chóng và khó lường, dịch bệnh, thiên tai vẫn gây ảnh hưởng nặng nề, tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống của hai nước, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam không ngừng phát triển vượt bậc.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào. Theo đó, hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mốc son sáng ngời, khắc sâu tình đoàn kết, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị đặc biệt. Đây còn là dịp để hai nước ôn lại truyền thống quý báu trong suốt những năm tháng lịch sử hào hùng. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân hai nước, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ truyền thống và đầy ý nghĩa này.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh: “Hiện nay, các thế lực thù địch đang âm mưu tìm mọi thủ đoạn để phá hoại, xuyên tạc mối quan hệ Lào - Việt Nam, do đó hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phải chủ động và hết sức đề phòng. Chúng ta phải thường xuyên quan tâm, chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ hai nước để các em hiểu sâu sắc về quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, về các giai đoạn lịch sử hào hùng, về công lao của thế hệ đi trước, để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau coi đó trách nhiệm chính trị của bản thân, trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.”

Mặc dù đứng trước nhiều cơ hội cũng như đối mặt với khó khăn và thách thức đan xen, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao, trước sau như một của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; mối quan hệ Việt Lào là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế, sẽ mãi là tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất