Chủ tịch nước tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào Xayxana Khotphouthone

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào Xayxana Khotphouthone

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào Xayxana Khotphouthone

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào Xayxana Khotphouthone

Quang cảnh buổi tiếp

Quang cảnh buổi tiếp

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào Xayxana Khotphouthone

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào Xayxana Khotphouthone

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào Xayxana Khotphouthone cùng đoàn đại biểu hai nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lào Xayxana Khotphouthone cùng đoàn đại biểu hai nước

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất