Việt Nam - Lào ký kết Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh lần thứ XIII
Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Kông-thoong Phông-vi-chit - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì Hội nghị - (Ảnh: Doãn Hùng/danang.gov.vn)

Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Kông-thoong Phông-vi-chit - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì Hội nghị - (Ảnh: Doãn Hùng)

Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam khẳng định, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược, định hướng hợp tác cho giai đoạn sắp tới nhằm góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển.

Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào là diễn đàn hàng năm của lực lượng An ninh hai nước nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia của hai nước.

Thượng tướng Kông-thoong Phông-vi-chit - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Lào bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả và đi vào thực chất, duy trì giao ban định kỳ giữa lực lượng An ninh và Công an các địa phương có chung biên giới giữa Việt Nam và Lào.

Đồng thời, kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động có điều kiện lợi dụng nước này chống nước kia, cũng như không để phá hoại sự ổn định chính trị, an ninh, trật tự của mỗi nước, đặc biệt là không để chia rẽ mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Thông qua Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Kông-thoong Phông-vi-chit đã ký kết Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XIII - (Ảnh: Doãn Hùng/danang.gov.vn)

Thông qua Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Kông-thoong Phông-vi-chit đã ký kết Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XIII - (Ảnh: Doãn Hùng)

Cũng tại hội nghị, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có, nhất là giữa các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương giáp biên giới; đặc biệt, coi trọng cơ chế trao đổi tin nghiệp vụ định kỳ và “đường dây nóng” để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý kịp thời và tham mưu giúp lãnh đạo hai Bộ về chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Ngoài trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tác động từ các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước nói chung và Bộ Công an hai nước nói riêng. Cần phối hợp chặt chẽ quan điểm, lập trường của hai nước tại các diễn đàn hợp tác an ninh quốc tế và khu vực; thúc đẩy hợp tác phòng, chống khủng bố quốc tế của các nước ASEAN./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất