Ra mắt Sách trắng 'Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam'
Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu về nội dung Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”

Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu về nội dung Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”

Giới thiệu về nội dung Sách trắng, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, Việt Nam có truyền thống văn hóa lâu đời, có 54 dân tộc với nhiều tôn giáo khác nhau. Hiện cả nước có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 27% dân số cả nước), hơn 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc và 29.658 cơ sở thờ tự; hàng ngàn nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, trong đó có các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, ngay từ Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (năm 1946) và các bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau này đều luôn khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong các quyền cơ bản của con người. Hiến pháp 2013 hiến định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của mọi người.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện các nguyên tắc hiến định, Nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, dân chủ, công bằng và văn minh. Nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với đời sống thực tiễn hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016. Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”

Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”

Ông Nguyễn Tiến Trọng cũng cho biết, thực hiện chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Niềm tin tôn giáo đã trở lại. Số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đều gia tăng. Nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra với quy mô lớn hơn trước đây và thu hút đông đảo tín đồ, người dân tham dự... Nhà nước Việt Nam đã công nhận 36 tổ chức tôn giáo, cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 4 tổ chức và 1 pháp môn tu hành thuộc 16 tôn giáo. Theo đó, các hoạt động tôn giáo như đào tạo chức sắc, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, quan hệ quốc tế…) của tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn ra thuận lợi theo quy định của pháp luật đã và đang đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đông đảo quần chúng nhân dân và có những đóng góp tích cực đối với đời sống xã hội./.

Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” dày 132 trang gồm 3 chương. Chương I: Giới thiệu thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam; Chương II: Chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Chương III: Thành tựu, thách thức và ưu điểm của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Sách trắng giới thiệu về 16 tôn giáo phổ biến ở Việt Nam (Phật giáo, Công giáo, Đạo Tin Lành, Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo…). Sách cung cấp thông tin về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; thành tựu, thách thức và ưu tiên của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Phần phụ lục giới thiệu một số hình ảnh về tôn giáo, đời sống tôn giáo ở Việt Nam; số liệu về tôn giáo; danh mục tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; Điều 24, Hiến pháp 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất