Phát huy vai trò của văn hóa để phát triển kinh tế bền vững
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (phải) phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (phải) phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Hội thảo “Chấn hưng văn hóa-Nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tại Hà Nội, khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Đây là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban tổ chức 248) thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 về việc xây dựng văn hóa kinh doanh thành hệ điều tiết phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho hay mục tiêu của hội thảo là góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đây cũng là một diễn đàn để lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đại diện đơn vị thực hiện, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), ông Hồ Anh Tuấn cho rằng diễn đàn này sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề chính: Vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; Những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa-nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; Những bài học thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch COVID-19; Giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu COVID-19, các xung đột địa-chính trị, địa-kinh tế trên thế giới, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức cũng sẽ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022, dựa theo Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí./.

Phản hồi

Các tin khác