Tỉnh Kon Tum và tỉnh Salavan (Lào) ký ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2027
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn và Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan Phoxay Sayasone ký kết ghi nhớ.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn và Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan Phoxay Sayasone ký kết ghi nhớ.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh gồm ba nội dung lớn là hợp tác về: Chính trị, ngoại giao; kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch và nông nghiệp, phát triển nông thôn; giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum và Ủy ban chính quyền tỉnh Salavan thống nhất tiếp tục tăng cường về hợp tác chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, đạt hiệu quả cao hơn nữa, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ giữa hai tỉnh; duy trì và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai bên; tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy các sở, ngành, địa phương giữa hai bên thiết lập quan hệ hữu nghị và triển khai hợp tác, trọng tâm là các ngành kinh tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao lưu nhân dân, giữa các huyện có điều kiện tự nhiên tương đồng…

Đối với nội dung hợp tác về kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch và nông nghiệp, phát triển nông thôn, hai tỉnh thống nhất phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và thực hiện hiệu quả Hiệp định, Nghị định thư, Biên bản Hội nghị về thương mại và đầu tư giữa hai nước và các cơ chế ưu đãi trong thương mại giữa hai nước, hai tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa và khuyến khích nhà đầu tư của mỗi tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai dự án tại mỗi bên.

Hai địa phương đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đẩy mạnh kết nối du lịch giữa hai tỉnh, tích cực triển khai Kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Với nội dung hợp tác về giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tỉnh Kon Tum tiếp tục hỗ trợ 10 suất học bổng trình độ đại học giai đoạn 2024 - 2029 cho cán bộ, học sinh tỉnh Salavan sang học tập tại các cơ sở đào tạo tại Kon Tum và 5 suất học bổng đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Trường Chính trị tỉnh. Tỉnh Salavan dành 2 suất học bổng học tiếng Lào cho cán bộ, học sinh tỉnh Kon Tum sang học tập tại các cơ sở đào tạo tại Lào; hai tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam…

Để thực hiện Bản ghi nhớ, hai tỉnh thống nhất thành lập Tổ chuyên viên liên hợp do Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Tổ trưởng để triển khai; tổ chức trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện Bản ghi nhớ hàng năm.

Tại Lễ ký kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang ôn lại truyền thống hợp tác, hữu nghị, mối quan hệ láng giềng gần gũi, gắn bó từ lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Lào; đồng thời khẳng định, dù không có chung đường biên giới, song hai tỉnh Kon Tum và Salavan đã có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực, góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Lào.

“Với truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai nước nói chung và giữa hai tỉnh Kon Tum - Salavan nói riêng sẽ đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân hai tỉnh, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam không ngừng đơm hoa, kết trái, là tài sản vô giá trao truyền cho các thế hệ mai sau”, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn và Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan Phoxay Sayasone ký kết ghi nhớ.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn và Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan Phoxay Sayasone ký kết ghi nhớ.

Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan, ông Phoxay Sayasone cho biết, tỉnh Kon Tum có nhiều nét đặc trưng tương đồng về văn hóa với các tỉnh của Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác trên nhiều khía cạnh, lĩnh vực.

Ông Phoxay Sayasone khẳng định, những thành tựu trong quá trình hợp tác thời gian qua giữa hai tỉnh đã tô thắm hơn tình hữu nghị trong sáng, thủy chung giữa hai nước nói chung và giữa hai tỉnh nói riêng. Ông Phoxay Sayasone mong muốn, trong giai đoạn tới, hai tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống quý báu của hai dân tộc, chọn hai huyện tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa của hai tỉnh để kết nghĩa, thúc đẩy phát triển hợp tác về mọi mặt, góp phần phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa giữa hai nước, hai tỉnh và nhân dân hai nước.

Hai tỉnh Kon Tum và Salavan ký Bản ghi nhớ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội từ tháng 4/2016. Đến nay, tỉnh Kon Tum đã cử 16 đoàn với 156 lượt cán bộ sang thăm, làm việc với tỉnh Salavan và tổ chức đón tiếp, làm việc với 5 đoàn, 66 lượt cán bộ tỉnh Salavan. Hai tỉnh luôn thống nhất chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp qua lại, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh. Hiện tỉnh Kon Tum có một công ty xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn tại tỉnh Salavan với công suất 200 tấn thành phẩm/ngày.

Bên cạnh đó, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đào tạo 18 lưu học sinh tỉnh Salavan theo diện học bổng học tiếng Việt tại Trường Cao đẳng cộng đồng và chuyên ngành tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Đến nay, đã có 13 em tốt nghiệp về nước làm việc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum triển khai hỗ trợ tỉnh Salavan xây dựng hoàn thành một vườn ươm giống cà phê quy mô 1.000m2, kinh phí trên 410 triệu đồng. Giai đoạn 2016 - 2022, tỉnh Kon Tum đã dành các nguồn lực để hỗ trợ tỉnh Salavan với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng để tu sửa công viên, phòng, chống thiên tai, phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người nghèo đón Tết.../.

Phản hồi

Các tin khác