Những nét lớn về Diễn đàn hợp tác Á-Âu

Diễn đàn ASEM cũng góp phần thúc đẩy xu thế hợp tác, liên kết đa tầng nấc vì hòa bình và phát triển./.

Phản hồi

Các tin khác