Đoàn đại biểu Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm việc tại Hà Lan
Đoàn đại biểu Hội đồng Dân tộc Quốc hội đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Đoàn đại biểu Hội đồng Dân tộc Quốc hội đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Đoàn đã làm việc với Hạ viện và Bộ các Vấn đề xã hội và việc làm Hà Lan, trao đổi thông tin và tìm hiểu kinh nghiệm của Hà Lan trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật, các biện pháp hỗ trợ cho nhóm người yếu thế trong xã hội, như người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người nhập cư, người sinh sống trong những vùng khó khăn, người có thu nhập thấp và vấn đề bình đẳng giới.

Chuyến thăm đã góp phần tăng cường quan hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa các đại biểu Quốc hội Việt Nam tham gia đoàn nói riêng và quan hệ giữa Quốc Hội Việt Nam và Hạ viện Hà Lan.

Nhân dịp này, Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, trao đổi thêm về thực tiễn giải quyết các vấn đề xã hội của Hà Lan, đặc biệt là đối với những người nhập cư./.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan)

Phản hồi

Các tin khác