Tăng cường hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Ông Phan Anh Sơn, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký VUFO, Phó chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phí chính phủ nước ngoài phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Ông Phan Anh Sơn, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký VUFO, Phó chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phí chính phủ nước ngoài phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị do Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì, với hơn 100 đại diện của các tổ chức PCPNN, cơ quan hợp tác phát triển, doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ trong nước.

Giai đoạn 2020 – 2022, mặc dù bối cảnh dịch bệnh COVID-19 với nhiều khó khăn, thách thức, song đã có 146 chương trình, dự  án được triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với  tổng  giá  trị  viện  trợ thực  hiện  ước  đạt  21,6  triệu  USD, giá trị viện trợ hàng năm trung bình đạt 7,2 triệu USD. Hơn 60 tổ chức PCPNN đã được Bộ Ngoại giao cấp giấy đăng ký hoạt động có địa bàn triển khai tại Thanh Hóa.

Chỉ tính riêng năm 2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hoá đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN cấp, bổ sung, gia hạn Giấy Đăng ký cho 11 tổ chức; đồng thời, hỗ trợ các tổ chức PCPNN chưa hoạt động tại tỉnh Thanh Hóa xây dựng hồ sơ đăng ký địa bàn hoạt động tại địa phương.

Nhiều chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN đem lại hiệu quả thiết thực như: Chương trình vùng tại các huyện: Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh; chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng huyện Tĩnh Gia, Yên Định; dự án Hỗ trợ phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc; dự án Tăng cường và phát triển năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số, nhằm phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước…

Để công tác vận động viện trợ PCPNN có hiệu quả, đại diện tỉnh Thanh Hóa khẳng định, sẽ chú trọng tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; đẩy mạnh công tác vận động, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động viện trợ tại Thanh Hóa./.

Phản hồi

Các tin khác