Việt Nam thực hiện thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với Myanmar, Philippines theo Hiệp định RCEP
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, Hiệp định RCEP được các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các nước đối tác, gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand ký kết vào ngày 15/11/2020. Ngày 6/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP phê duyệt Hiệp định RCEP.

Nhằm triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hiệp định RCEP, ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022 - 2027. Nghị định áp dụng đối với các nước ASEAN, gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan (trừ Myanmar và Philippines) và các nước đối tác, gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand. Đến nay, Hiệp định RCEP có hiệu lực với Myanmar và Philippines.

Do vậy, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP để bổ sung quy định áp dụng đối với Myanmar và Philippines.

Theo đó, Nghị định số 84/2023/NĐ-CP bổ sung vào cuối điểm a, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 129/2022/NĐ-CP như sau: "từ ngày 4/3/2022 đến ngày 31/12/2022 đối với Cộng hòa Liên bang Myanmar;".

Bổ sung vào cuối điểm b, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 129/2022/NĐ-CP như sau: "từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Cộng hòa Liên bang Myanmar; từ ngày 2/6/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Cộng hòa Philippines;".

Bổ sung điểm n và điểm o vào sau điểm m của khoản 2, Điều 4 Nghị định số 129/2022/NĐ-CP như sau: "n) Cộng hòa Liên bang Myanmar; o) Cộng hòa Philippines"./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất