Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5-8% trong năm 2024
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 2/12, Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã bế mạc sau 1 ngày làm việc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, Hội nghị đã nhất trí đánh giá năm 2023, với tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Thành phố đã vượt qua những khó khăn do hậu quả dịch COVID-19, các tác động khó lường, vượt ngoài dự báo của tình hình thế giới, những vướng mắc, tồn đọng nội tại, phức tạp kéo dài để vừa khắc phục những khuyết, nhược điểm, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần quan trọng cho hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố dự báo tăng trưởng khoảng 5,8% trong năm 2023, tuy chưa đạt yêu cầu đề ra, nhưng cũng rất đáng trân trọng khi nhìn lại quý 1 chỉ tăng 0,7%.

Chỉ ra những nguyên nhân và biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần tập trung đi sâu vào vấn đề xã hội với mục tiêu phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm để phục vụ, mọi suy nghĩ, quyết định và hành động đều đặt con người lên trên.

“Đề nghị các đồng chí hết sức nghiên cứu để chúng ta đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh để thực hiện đúng và tốt nhiệm vụ được giao mà không phải lo lắng nhiều, lo lắng vô cớ. Thành ủy chia sẻ với các đồng chí và cũng là Thành ủy chia sẻ với chính mình," Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Hội nghị nhất trí đánh giá năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI trong bối cảnh dự báo tiếp tục bị ảnh hưởng từ những yếu tố bất lợi từ bên ngoài, những hạn chế bên trong cùng những thuận lợi, khó khăn, thách thức vốn có, đòi hỏi Thành phố phải tận dụng thời cơ tối đa, phát huy những cơ hội, đồng thời thích ứng linh hoạt với những biến động bất thường.

Hội nghị đã thảo luận, cơ bản thống nhất với nội dung chủ đề năm 2024 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh; đẩy mạnh Chuyển đổi Số; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Huỳnh Mai phát biểu trong phiên thảo luận tại hội trường. (Ảnh: TTXVN)

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Huỳnh Mai phát biểu trong phiên thảo luận tại hội trường. (Ảnh: TTXVN)

Thống nhất với các chỉ tiêu nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó điều chỉnh mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 6,5-7% lên 7,5-8%.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, để thực hiện được phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, cần tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng và hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Luật và Nghị quyết của Quốc hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém và tập trung tăng cường tính linh hoạt, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển và phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của Thành phố.

Tiếp tục triển khai những nhiệm vụ trọng tâm mà có những việc cấp bách mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã đề ra, trong đó có công tác quy hoạch; thực hiện kích cầu tiêu dùng nội địa; tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao mặt bằng, triển khai các dự án; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để giải quyết những vướng mắc của thành phố, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết 98; tăng cường liên kết vùng.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực chất và có hiệu quả các nghị quyết của Thành ủy về phát triển thành phố Thủ Đức và Nghị quyết phát triển huyện Cần Giờ gắn với Nghị quyết 98 của Quốc hội và tập trung đầu tư, xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Nghị quyết 26 của Thành ủy.

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Khóa XI. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Khóa XI. (Ảnh: TTXVN)

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, trong năm 2024 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tăng cường giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là tính gương mẫu của người đứng đầu các cấp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, làm đúng và làm tốt việc phải làm trên từng cương vị được giao với tinh thần mạnh dạn làm những việc được làm trong phạm vi trách nhiệm của mình, miễn là làm đúng, làm tốt.

Tăng cường giám sát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý trách nhiệm trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm từ sớm, từ xa.

Thúc đẩy hơn nữa phong trào dân vận khéo, chú trọng công tác dân vận chính quyền, phát huy mạnh mẽ vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội chăm lo công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề trực tiếp có liên quan tới quyền, lợi, lợi ích hợp pháp của người dân./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất