Phú Yên phát triển kinh tế từ thu hút đầu tư nước ngoài
Nhiều dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực tại tỉnh Phú Yên.

Nhiều dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực tại tỉnh Phú Yên.

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam là một trong những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên gắn bó với quá trình phát triển của tỉnh, được người dân và chính quyền địa phương ghi nhận. Ngay ngày thành lập, doanh nghiệp này nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, nhanh chóng ổn định sản xuất, nâng cao doanh thu, tạo việc làm ổn định cho người lao động địa phương. Hiện nay, công ty này đang trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư xây dựng Dự án sản xuất găng tay y tế đặt tại huyện Sơn Hòa với tổng vốn đầu tư 60 triệu USD chia làm 4 giai đoạn, công suất 4 tỷ chiếc găng tay/năm.

Trong giai đoạn 2018 - 2022, tổng vốn đầu tư của khu vực đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Các dự án này đã tạo ra việc làm cho hơn 23.000 lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động gián tiếp với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/tháng/người.

Thời gian qua, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp địa phương và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, nguồn lực này tạo ra một số ngành công nghiệp mới, tăng thêm năng lực cho ngành công nghiệp của tỉnh Phú Yên như: mía đường, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, thực phẩm, điện tử, năng lượng tái tạo, dịch vụ - du lịch.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Yên xác định tập trung thu hút, triển khai các dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng kỹ thuật, công nghệ cao, sản xuất theo hướng phát triển chuỗi giá trị toàn cầu; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vấn đề xã hội; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tỉnh Phú Yên khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực: công nghiệp lọc - hóa dầu, cảng biển, kho vận, công nghệ thông tin, điện tử, công nghệ sinh học…; chú trọng công nghệ nguồn từ các nước công nghiệp phát triển như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…

TP.Tuy Hòa về đêm.

TP.Tuy Hòa về đêm.

“Định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho giai đoạn tới, tỉnh đang triển khai các giải pháp cụ thể như đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; cải cách thủ tục hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… Chúng tôi xác định được danh mục, các dự án ưu tiên thu hút đầu tư, kể cả phần trách nhiệm nhà nước, trách nhiệm xúc tiến doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để mà thu hút vào những ngành, lĩnh vực nào để tạo bước đột phá về tỉnh phát triển”, ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cho biết.

Tỉnh Phú Yên quy hoạch hạ tầng các khu công nghiệp sẵn sàng đón nhà đầu tư.

Tỉnh Phú Yên quy hoạch hạ tầng các khu công nghiệp sẵn sàng đón nhà đầu tư.

Đầu tư nước ngoài đã và đang góp phần quan trọng trong tạo việc làm, tăng năng suất lao động, cải thiện nguồn nhân lực địa phương. Thông qua sự tham gia trực tiếp vào hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh Phú Yên đã từng bước hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật trình độ cao, lao động có tay nghề và có tác phong công nghiệp; từng bước ứng dụng hiệu quả các phương thức, kinh nghiệm quản lý./.

Phản hồi

Các tin khác