Kim ngạch xuất khẩu đạt 312,82 tỷ USD
Hàng hóa được thông qua Cảng quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN)

Hàng hóa được thông qua Cảng quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN)

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2022 của nước ta ước đạt 30,27 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89,1%.

Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2022 ước đạt 28 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 303,42 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,7%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ước tính xuất siêu 2,27 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2022, ước tính nước ta xuất siêu 9,4 tỷ USD./.

Phản hồi

Các tin khác