Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc

Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2021, mặc dù bị những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt 165,8 tỷ USD, tăng 24,6% so năm 2020.

Trong 9 tháng năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung Quốc trên 41 tỷ USD ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng đã xuất khẩu sang Việt Nam trên 91 tỷ USD./.

Phản hồi

Các tin khác