Doanh thu 2 tháng đầu năm của TKV tăng 48%
Hoạt động khai thác của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Hoạt động khai thác của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, trong tháng 2, TKV đã sản xuất 3,3 triệu tấn than, bằng 8,5% kế hoạch năm; nhập khẩu 790 nghìn tấn; tiêu thụ 3,98 triệu tấn, đạt 8,8% kế hoạch năm.

Cùng đó, sản xuất 123 nghìn tấn alumin quy đổi, đạt 9,5% kế hoạch và tiêu thụ 145,3 nghìn tấn, đạt 11,2% kế hoạch năm.

Ngoài ra, TKV sản xuất 7.415 tấn tinh quặng và 2.460 tấn đồng tấm; sản xuất và tiêu thụ 728 triệu kWh điện... Doanh thu toàn tập đoàn trong tháng 2 đạt 14.236 tỷ đồng bằng 8,4% kế hoạch năm; trong đó, từ sản xuất than dự kiến đạt 9.138 tỷ đồng đạt 9,7% kế hoạch.

Những kết quả đó đã nâng doanh thu 2 tháng đầu năm của Tập đoàn ước đạt 25.196 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, tăng 27,8% so với cùng kỳ 2022; trong đó, doanh từ thu than đạt 16.334 tỷ đồng, đạt 17,3% kế hoạch năm và tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022.

Hai tháng đầu năm, tập đoàn đã sản xuất 5,71 triệu tấn, đạt 14,6% kế hoạch năm, bằng 89,6% so với cùng kỳ năm 2022; tiêu thụ 7,27 triệu tấn, bằng 15,6% kế hoạch và bằng 109,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tập đoàn đã nhập khẩu 1,24 triệu tấn bằng 13,5% kế hoạch.

Hiện tổng than tồn trên kho, bãi tại các đơn vị dự kiến cuối tháng 2 khoảng 5,2 triệu tấn. Tiền lương bình quân đạt 15,7 triệu đồng/người/tháng và Tập đoàn đã nộp  ngân sách nhà nước 7.470 tỷ đồng, bằng 36,6% so với kế hoạch năm.

Tập đoàn đã cũng thực hiện giao than pha trộn nhập khẩu dự kiến đạt 1,63 triệu tấn đạt 94% kế hoạch giao than pha trộn nhập khẩu.

Về than cho điện, TKV cho biết, tháng 2, khối lượng than dự kiến giao các hộ điện đạt 3,4 triệu tấn tương đương 105% kế hoạch điều hành tháng và tương đương 155% cùng kỳ năm ngoái.

Thực hiện giao than tháng 2/2023 của TKV ở mức cao hơn kế hoạch điều hành tháng. Tuy nhiên, kế hoạch điều hành tháng đặt ra trên cơ sở đã điều tiết cắt giảm so với nhu cầu của một số nhà máy nhiệt điện cho phù hợp với khối lượng hợp đồng và cân đối khả năng sản xuất.

Theo TKV, nhu cầu than cho phát điện tháng 02/2023 vẫn ở mức cao do được huy động phát điện cao. Một số nhà máy nhiệt điện đề nghị được điều chỉnh tăng khối lượng hợp đồng như: Thái Bình 1, Duyên Hải 1 hoặc Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đề nghị được giao cao hơn so với tiến độ hợp đồng trong 6 tháng đầu năm.

Trong tháng 2 mặc dù TKV đã tập trung giao cho Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương nhưng tình hình tồn kho điện Hải Dương chưa được cải thiện nhiều do BOT Hải Dương phát tối đa công suất theo huy động hệ thống điện.

Về than cho phân bón hoá chất, Tập đoàn giao cho các hộ phân bón hoá chất và alumine đạt 160 nghìn tấn tương đương 75% so với kế hoạch điều hành tháng và bằng 110% so với cùng kỳ năm ngoái.  Cùng đó, than rót cho các hộ xi măng đạt khoảng 120 nghìn tương đương 91% kế hoạch điều hành tháng và bằng 96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 3, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,56 triệu tấn than; nhập khẩu 935 ngàn tấn và tiêu thụ 4,33 triệu tấn. Đồng thời, sản xuất 123 nghìn tấn alumin; 9.100 tấn tinh quặng đồng, 3.000 tấn đồng tấm và sản xuất 850 triệu Kwh điện, bán điện cho EVN 725 triệu Kwh.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, các đơn vị trong Tập đoàn rà soát lại các quy chế quy định của TKV để sửa đổi cho phù hợp với quy định hiện hành. Cùng đó, nghiên cứu điều chỉnh quy định về công tác tiêu thụ than, để các công ty con đơn vị trực thuộc mua than về pha trộn không phải huy động vốn vay từ các ngân hàng tăng hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, bám sát kế hoạch điều hành tham mưu cho Tổng giám đốc điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh; chuẩn bị chân hàng cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với TKV theo thứ tự ưu tiên hộ điện, hóa chất, phân bón, hộ xi măng...

Các công ty thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc cũng tăng 1,15 triệu tấn than  sạch từ đất đá lẫn than để tăng nguồn than tiêu thụ. Tập đoàn và các công ty thành viên đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn đến các đơn vị, người lao động, công chúng và khách hàng cần thiết để tất cả mọi người trong đơn vị hiểu rõ, tạo sự đồng thuận, phối hợp thực hiện các giải pháp của Tập đoàn và của đơn vị./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất