10 tháng năm 2022: Việt Nam thu hút hơn 22,46 tỷ USD vốn FDI

Phản hồi

Các tin khác