Ninh Bình - Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước

 Cán bộ và nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới
(Ảnh: TV)

Các phong trào thi đua được phát triển sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú có tác dụng thúc đẩy, động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Trong những năm qua, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn xác định phong trào thi đua yêu nước phải gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Gắn với thi đua là các phong trào thiết thực cụ thể như: “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng cánh đồng thu nhập cao”, “Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn”.

Từ phong trào thi đua đã có nhiểu tập thể, cá nhân tích cực tham gia đóng góp nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới và xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

 Đến nay, Ninh Bình được xếp trong tốp đầu toàn quốc về triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2014, đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, mục tiêu của tỉnh phấn đấu đến hết năm 2015, có 31 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, chiếm 26 % số xã trên địa bàn tỉnh.


 Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia bảo vệ môi trường
(Ảnh: TV)

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của CNVC&LĐ, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có phong trào:“ Thi đua dạy tốt, học tốt”. Phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… được phát động rộng khắp.

Điểm nổi bật là các phong trào thi đua được triển khai thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần động viên toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


Ngành nông nghiệp đtạ nhiều vụ mùa bội thu (Ảnh: TV)

Qua phong trào thi đua yêu nước đã và đang khơi dậy trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tinh thần đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Từ những thành quả đạt được sẽ tạo thế và lực mới để Ninh Bình tiếp tục vươn mình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng và cùng với cả nước vững bước trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thùy Vân

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất