Nhiều hoạt động hấp dẫn tại ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Những năm qua, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả nổi bật. (Ảnh: congthuong.vn)

Những năm qua, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả nổi bật. (Ảnh: congthuong.vn)

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam là sự kiện được tổ chức định kỳ 4 năm một lần.

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá và bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền núi Quảng Nam; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khơi dậy khát vọng, niềm tin, tự hào dân tộc, phát huy tính tích cực, ý thức tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế - xã hội; giới thiệu đến bạn bè trong nước và nước ngoài về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Thông qua Ngày hội, phát hiện tài năng, năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể thao để bồi dưỡng phát triển phong trào cơ sở; tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện tập trung, nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung lực lượng nồng cốt của tỉnh tham gia biễu diễn, thi đấu tại khu vực, quốc gia, quốc tế trong thời gian tới.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023 với chủ đề “Sắc màu văn hóa miền núi Quảng Nam” sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2023 tại huyện Phước Sơn, với sự tham gia của 09 huyện miền núi, bao gồm nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Trong đó có: 6 hoạt động về văn hóa – nghệ thuật, 9 hoạt động thể thao quần chúng, 2 hoạt động thể thao Quân sự, 2 hoạt động thể thao Công an nhân dân, 2 hoạt động về du lịch và các hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, triển lãm ảnh về văn hóa, con người, giới thiệu ẩm thực của đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Nam, tổ chức famtrip và Tọa đàm phát triển du lịch miền núi...

Ban tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam cho biết, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch miền núi Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả. Nổi bật là công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi được đẩy mạnh, các giá trị đặc trưng vẫn được trao truyền, gắn bó trong đời sống của từng gia đình, dòng họ và cộng đồng dân tộc; tiếp tục phát huy giá trị cố kết cộng đồng, lòng tự tôn dân tộc, khích lệ tình yêu quê hương, đất nước; nhiều hội thi thể thao các dân tộc thiểu số được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống, qua đó tuyển chọn được nhiều vận động viên tham gia thi đấu tại các giải thể thao cấp khu vực và cấp quốc gia...

Nhiều giá trị đã và đang được xây dựng thành những sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn các huyện miền núi và của tỉnh; nhiều điểm du lịch được du khách trong nước và quốc tế đón nhận…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất