Bác bỏ những thông tin sai sự thật về tình hình người Khmer ở Việt Nam
Các vị sư Chùa Ô Chum (thị xã Ngã Năm), tỉnh Sóc Trăng, dạy chữ cho con em đồng bào dân tộc ở tại địa phương. (Ảnh: TTXVN)

Các vị sư Chùa Ô Chum (thị xã Ngã Năm), tỉnh Sóc Trăng, dạy chữ cho con em đồng bào dân tộc ở tại địa phương. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 31/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc tổ chức Khmer Kampuchea Krom vu cáo bịa đặt về tình hình người Khmer ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Chúng tôi bác bỏ những thông tin không có cơ sở, sai sự thật về tình hình người Khmer ở Việt Nam.

Đồng bào Khmer là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, chung sống bình đẳng và hòa hợp, cùng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

Các dân tộc Việt Nam đều được đối xử bình đẳng. Nhà nước Việt Nam bảo đảm và tạo điều kiện phát triển về mọi mặt nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp, đóng góp củng cố khối đại đoàn kết dân tộc”./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất