Tăng cường phối hợp công tác thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Anh)

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Anh)

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao.

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Kết luận nêu rõ: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, hơn 80% là ở các nước phát triển; đại bộ phận đồng bào đã có địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại. Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Với cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng ngày càng được củng cố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, thời gian qua công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, trong đó công tác thông tin tuyên truyền đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ghi nhận nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận số 12-KL/TW nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại thời gian tới cần được triển khai theo hướng đổi mới nội dung, phương thức và tư duy; cung cấp thông tin kịp thời, bảo đảm thế chủ động, dòng thông tin tích cực chủ lưu, tạo điều kiện để đồng bào hội nhập với cuộc sống sở tại; phát huy hiệu quả vai trò của cộng đồng cũng như các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp để đồng bào ta ở nước ngoài hiểu đúng, chính xác về tình hình phát triển mọi mặt của đất nước.

đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: Hoàng Anh)

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (giữa) phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Anh)

Các đại biểu dự buổi làm việc đã trao đổi cụ thể, đưa ra các giải pháp thiết thực về việc triển khai công tác thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phối hợp giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại; đa dạng hóa các sản phẩm tuyên truyền đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; cần phải đổi mới các hình thức truyền thông mới có sức lan tỏa mạnh mẽ, hướng đến đối tượng là thế hệ trẻ kiều bào, cũng như thúc đẩy xây dựng cơ chế tiếp thu ý kiến phản hồi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con đồng bào ta ở nước ngoài;…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để triển khai có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, nhiệm vụ trước mắt là sớm ban hành hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Kết luận. Các đơn vị của hai cơ quan cần phải phối hợp chặt chẽ, đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại với người Việt Nam ở nước ngoài trên tinh thần chỉ đạo của Kết luận 12 của Bộ Chính trị./.

Phản hồi

Các tin khác