Người Việt ở nước ngoài: Bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam
Đoàn kiều bào thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2022 chụp ảnh lưu niệm trước chuyến đi. (Ảnh: Duy Quang)

Đoàn kiều bào thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2022 chụp ảnh lưu niệm trước chuyến đi. (Ảnh: Duy Quang)

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 12-KL/TW về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới. Tiếp đó, để cụ thể hóa những nội dung trong Kết luận 12 của Bộ Chính trị, ngày 31/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 169/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026.

Bên cạnh đó, các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ, thời gian tới cần “triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn” công tác NVNONN, đồng thời đề ra một số trọng tâm nhằm triển khai công tác.

Theo đó, cộng đồng NVNONN được coi “là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”; công tác đối với NVNONN “là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân”, “thể hiện đầy đủ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Một trong những hoạt động thể hiện rõ nhất đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác NVNONN phải kể đến những chuyến thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1 do Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao, phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức hàng năm. Đến Trường Sa cùng kiều bào mới thấm thía hơn hai chữ “đồng bào” thiêng liêng, cảm nhận rõ chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Những ngày cuối tháng 5/2022, nơi đầu sóng, ngọn gió, cùng nhau lênh đênh trên biển chín ngày với hải trình qua 10 điểm đảo, vượt hơn 1.000 hải lý đến với Trường Sa, hơn 40 kiều bào - đại diện cho cộng đồng 5,3 triệu người Việt trên khắp thế giới, đến với biển đảo thân yêu của Tổ quốc bằng niềm tin yêu, lòng tự hào và thôi thúc mạnh mẽ trách nhiệm bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mỗi người đến thăm Trường Sa là một cột mốc để khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đặt chân lên vùng biển đảo thiêng liêng của đất nước, được lắng nghe những câu chuyện xúc động hay giây phút trải lòng chân thành của các kiều bào mới có thể cảm nhận trọn vẹn tinh thần yêu nước của những người con đất Việt, chung một dòng máu, chung một Tổ quốc trong trái tim.

Hành trình gần 1.000 hải lý đến với Trường Sa và Nhà dàn DK1 cũng là dịp để kiều bào từ khắp nơi trên thế giới gặp gỡ, giao lưu, gắn kết với nhân dân trong nước, góp phần tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên hành trình đó, cũng có thể bắt gặp một số nhân vật đặc biệt như ông Nguyễn Trọng Đức hay luật sư Hoàng Duy Hùng. Đây đều là những người từng có tiếng nói cực đoan, bất đồng quan điểm, chống phá Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, thông qua việc tiếp cận thông tin từ Việt Nam, tham gia các hoạt động ở nước nhà, quan điểm của những nhân vật này đã thay đổi hoàn toàn.

Có thể khẳng định, công tác NVNONN đang ngày càng được coi trọng, thúc đẩy mạnh mẽ và đã đạt được nhiều bước đột phá quan trọng, giúp phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Phản hồi

Các tin khác