Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Tòa án Quốc tế trong đào tạo
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ. (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, khẳng định Tòa án quốc tế (TAQT) đóng vai trò quan trọng trong giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Thông qua chức năng xét xử và tư vấn, TAQT đã đóng góp vào thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và pháp quyền cấp độ quốc tế. Việt Nam cho rằng, trật tự quốc tế đứng trước các thách thức nghiêm trọng, các hành vi vi phạm Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế diễn ra phổ biến.

Trong bối cảnh đó, HĐBA cần thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế như là công cụ hữu hiệu nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, tăng cường phối hợp với TAQT trong phạm vi chức năng của các cơ quan và phù hợp với Hiến chương LHQ. Đại sứ cho rằng Chủ tịch TAQT có vai trò quan trọng về xét xử, quản lý, đại diện và ngoại giao, có thể hỗ trợ tăng cường hoạt động, vai trò của TAQT trong thúc đẩy pháp quyền, góp phần duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế là một trong các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Nguyên tắc này cũng bao hàm nghĩa vụ tuân thủ các phán quyết, bản án, quyết định của cơ quan tài phán, xét xử quốc tế. Đại sứ khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về giải quyết hòa bình các tranh chấp, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, Đại sứ cho biết Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ tăng cường vai trò của các cơ quan pháp lý quốc tế trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các nước. Việt Nam đã tham gia vào nhiều tiến trình pháp lý quốc tế, trong đó có các tiến trình tại TAQT. Việt Nam kêu gọi nâng cao năng lực quốc gia trong sử dụng các cơ chế xét xử, trọng tài quốc tế; mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với TAQT trong các hoạt động đào tạo những người trẻ tuổi trong lĩnh vực pháp lý quốc tế.

Tòa án quốc tế là cơ quan xét xử chính của LHQ, được thành lập năm 1945, có thẩm quyền xét xử các tranh chấp giữa các quốc gia, cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý cho HĐBA, Đại hội đồng (ĐHĐ), một số tổ chức quốc tế và cơ quan chuyên môn được ĐHĐ cho phép. Cho đến nay, TAQT đã thụ lý hơn 140 vụ kiện giữa quốc gia và quốc gia; hiện đang xem xét 14 vụ kiện trong các lĩnh vực về ngoại giao, lãnh sự, chủ quyền lãnh thổ, biên giới trên biển, nhân quyền, môi trường.

Đây là cuộc họp riêng diễn ra hằng năm nhằm trao đổi thông tin, đối thoại giữa HĐBA và TAQT về các vấn đề pháp lý liên quan đến duy trì hòa bình, an ninh quốc tế./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất