Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc
Đại sứ Đặng Hoàng Giang

Đại sứ Đặng Hoàng Giang

Ở cuộc họp tháng của nhóm Châu Á – Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc ngày 28/3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã nhận bàn giao chức Chủ tịch Nhóm trong tháng 4/2024.

Là Chủ tịch của nhóm khu vực với thành viên đa dạng nhất tại Liên Hợp Quốc với 53 nước, Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm chính thông tin và điều phối ứng cử của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương vào các vị trí tại cơ quan của Liên hợp quốc, đồng thời chủ trì dàn xếp, điều phối các vấn đề nảy sinh, các bất đồng giữa các nước trong Nhóm.

Chủ tịch cũng sẽ thay mặt Nhóm bày tỏ lập trường chung của Nhóm tại một số cuộc họp của Liên hợp quốc.

Quang cảnh cuộc họp tháng của nhóm Châu Á – Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc

Quang cảnh cuộc họp tháng của nhóm Châu Á – Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các thành viên và nỗ lực hoàn thành tốt công việc của Chủ tịch.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất