Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được nhân dân Bangladesh ngưỡng mộ
Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội thảo

Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại Tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường điểm lại một số nét chính về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những công lao vĩ đại của Người trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Những công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được minh chứng qua các cuộc kháng chiến giành thắng lợi vẻ vang của toàn quân và dân ta, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” này là mốc son quan trọng, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với Việt Nam và thế giới.

Tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ về những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam xuyên suốt chiều dài lịch sử. Đại sứ khẳng định, cho đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp nông dân và nông nghiệp vẫn còn nguyên giá trị, là di sản vô giá của nhân dân Việt Nam, được Đảng và Nhà nước Việt Nam kế thừa, phát huy và vận dụng sáng tạo trong mọi chủ trương, chính sách.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các học giả, nhà nghiên cứu, đại diện hội đoàn nông dân Bangladesh phát biểu, bày tỏ lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm đặc biệt dành cho đất nước, con người Việt Nam. Chia sẻ về thời khắc nhân dân Bangladesh xuống đường tuần hành ủng hộ Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay sau khi Bangladesh giành lại độc lập năm 1971, các nhà nghiên cứu khẳng định hai nước có nhiều nét tương đồng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và cho đến nay vẫn luôn là những người bạn thân thiết, ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các học giả, nhà nghiên cứu, đại diện hội đoàn nông dân Bangladesh tham dự Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các học giả, nhà nghiên cứu, đại diện hội đoàn nông dân Bangladesh tham dự Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một số học giả từ các trường đại học sở tại đã chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật to lớn của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp. Chia sẻ những hiểu biết về chính sách khuyến nông và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Việt Nam, các học giả tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được, Việt Nam sẽ sớm trở thành một quốc gia phát triển có nền nông nghiệp tiên tiến, là hình mẫu để Bangladesh học hỏi kinh nghiệm về phát triển nông thôn và hiện đại hóa nền nông nghiệp trong nước.

Bên cạnh các bài phát biểu, một số học giả, đại diện hội đoàn nông dân Bangladesh đã gửi tặng đại diện ngoại giao Việt Nam những cuốn sách, bài thơ tự chắp bút ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất