Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 đến các cấp ủy trực thuộc ở nước ngoài
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 đến các cấp ủy trực thuộc ở nước ngoài. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 đến các cấp ủy trực thuộc ở nước ngoài. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện Ban Thường vụ Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Ngoại giao; cán bộ đảng viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc ở ngoài nước (5 châu lục, 85 điểm cầu với trên 1.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt, các đồng chí cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở một số địa bàn có đông người Việt Nam ở nước ngoài).

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; Nghị quyết số 20 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng đến các cấp ủy trực thuộc ở nước ngoài. (Ảnh: Tuấn Anh)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng đến các cấp ủy trực thuộc ở nước ngoài. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đây là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của nhân dân, đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, những người làm công tác đối ngoại cần nắm vững chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có cơ sở vững chắc tham mưu, triển khai các chủ trương, chính sách đối ngoại trên tinh thần “lấy người dân, địa phương, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Vì vậy, việc học tập và quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 là rất cần thiết, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhận thức sâu hơn về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, từ đó thực hiện tốt hơn công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị đến cộng đồng kiều bào và nhân dân quốc tế góp phần vào việc đưa các Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18, 19 và 20. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18, 19 và 20. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Bùi Thanh Sơn yêu cầu sau Hội nghị quán triệt các cấp ủy trực thuộc nhanh chóng phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và trong tổ chức thực hiện; tích cực tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tác các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn; đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo tinh thần đổi mới, đưa nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất