Nhóm bạn bè Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 nhất trí tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế
Đại sứ Đặng Hoàng Giang chủ trì cuộc họp cấp Đại sứ của 12 nước sáng lập Nhóm bạn bè Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chủ trì cuộc họp cấp Đại sứ của 12 nước sáng lập Nhóm bạn bè Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Tại cuộc họp, các Đại sứ đều nhất trí kể từ khi thành lập, dù gặp nhiều thách thức như đại dịch Covid-19 và nhiều vấn đề toàn cầu quan trọng khác nổi lên, Nhóm bạn bè với số lượng thành viên 115 nước vẫn duy trì được đều đặn các hoạt động, đa đạng về hình thức cũng như nội dung trao đổi.

Cụ thể, Nhóm đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, thảo luận về các chủ đề liên quan đến UNCLOS, chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đại dương, nâng cao nhận thức và tuân thủ UNCLOS, thúc đẩy sử dụng đại dương vì mục đích hòa bình và bền vững cũng như phối hợp cùng nhau nhằm đề cao vai trò và đóng góp của Nhóm tại các diễn đàn của Liên hợp quốc. Các nỗ lực và hoạt động của Nhóm được được bạn bè và Liên hợp quốc đánh giá cao.

Nhân dịp này, các Đại sứ đã cùng nhau thảo luận về phương hướng hoạt động của Nhóm trong thời gian tới, nhất là khi sắp có nhiều sự kiện quan trong về biển và đại dương diễn ra tại Liên hợp quốc như Hội nghị các nước thành viên UNCLOS (SPLOS 33) và thông qua Hiệp định về bảo tồn đa dạng sinh học ngoài vùng quyền tài phán quốc gia (BBNJ).

Các Đại sứ nhất trí Nhóm bạn bè sẽ tiếp tục tích cực phát huy vai trò, đa dạng hóa phương thức hoạt động và kiên trì theo đuổi các mục tiêu khi thành lập, đặc biệt trong bối cảnh thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết.

Nhóm bạn bè là một hình thức trao đổi, phối hợp không chính thức giữa các nước, nhất là tại LHQ, nhằm cùng hợp tác về một số chủ đề quan tâm chung.

Nhóm bạn bè UNCLOS là nhóm đầu tiên Việt Nam khởi xướng, đồng chủ trì vận động thành lập (cùng Đức) năm 2020.

Trong đó, Nhóm sáng lập gồm 12 nước là Argentina, Canada, Đan Mạch, Đức, Jamaica, Kenya, Hà Lan, New Zealand, Oman, Senegal, Nam Phi và Việt Nam. Đến nay, Nhóm bạn bè của UNCLOS có 115 nước, đại diện cho tất cả các khu vực địa lý.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất