Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: Vai trò của người đứng đầu cấp ủy
Đảng ủy tại Nhật Bản họp mở rộng.

Đảng ủy tại Nhật Bản họp mở rộng.

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, có vị trí đặc biệt quan trọng; trực tiếp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng; là nơi đào tạo, quản lý, rèn luyện, kết nạp và bồi dưỡng đội ngũ đảng viên.

Vì vậy, người đứng đầu cấp ủy có vai trò đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành giữ vai trò quyết định liên quan đến hoạt động và sự phát triển của Đảng bộ.

Đảng bộ tại Nhật Bản, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Đại sứ, Bí thư Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện thắng lợi công tác ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác cộng đồng và ngoại giao nhân dân…; thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản; chủ động trong công tác thông tin, nghiên cứu, dự báo chiến lược tham mưu cho Đảng và Nhà nước làm tốt nhiệm vụ đối ngoại.

Đảng ủy thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh vững vàng, trên mọi mặt trận để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, bí thư cơ sở theo đúng Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương phù hợp với thực tế ở địa bàn được Đảng ủy tại Nhật Bản luôn coi trọng. Phần lớn các đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở đều có quá trình công tác trong các cơ quan ở trong nước, giảng viên các trường đại học hoặc cán bộ của các tỉnh, thành cử đi học nên có uy tín và sức ảnh hưởng trong chi bộ.

Đảng bộ luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên, do đó trong những năm qua Đảng bộ đã kết nạp được nhiều đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức. Đến nay, về cơ bản cán bộ, nhân viên ở các cơ quan đại diện, đã được kết nạp vào Đảng. Số đảng viên mới kết nạp bảo đảm chất lượng, phát huy vai trò của đảng viên trên các mặt công tác, nhất là công tác nêu gương trong các tổ chức cộng đồng, các tổ chức hội, đoàn thể.

Đảng ủy chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện thực tế theo hướng tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ của chi bộ; chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện gắn với tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn trách nhiệm cụ thể của cá nhân cấp ủy viên trong phân công, quản lý đảng viên, trong từng loại hình chi bộ.

Tại mỗi chi bộ, vai trò của các cấp ủy đã được thể hiện rõ ràng hơn, nhất là đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết quần chúng, chỉ đạo các chi bộ cử đảng viên tham gia làm nòng cốt Ban Chấp hành của các Hội đoàn thể.

Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, Hội thanh niên sinh viên (VYSA) đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đất nước như tổ chức Diễn đàn trí thức Việt Nam tại Nhật Bản và nhiều buổi hội thảo, tọa đàm với các chủ đề “Việt Nam chuyển mình: Giá trị mới - cách thức mới”… Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện Festival về văn hóa, các Lễ hội về ẩm thực, trình diễn áo dài, tư vấn việc làm cho thanh niên sinh viên, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở trong nước…

Đảng bộ tại Nhật Bản tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ tại Nhật Bản tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đại sứ, Bí thư Đảng ủy tại Nhật Bản đóng vai trò rất quan trọng, là trung tâm đoàn kết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Với kinh nghiệm nhiều năm là người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, đồng thời là bí thư các cấp ủy Đảng ở trong và ngoài nước, đồng chí đã chỉ đạo, kiện toàn và tổ chức lại chi bộ theo các cơ quan đại diện và các mảng công việc phù hợp để thuận tiện cho việc sinh hoạt cũng như trao đổi công việc chuyên môn.

Đối với các chi bộ Lưu học sinh - Tu nghiệp sinh, không để chi bộ có quá đông đảng viên ở nhiều trường khác nhau và nơi cư trú xa nhau. Đây là yếu tố then chốt giúp cho việc tập hợp sinh hoạt chi bộ được đông đủ, đảm bảo chất lượng trong sinh hoạt cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên không phải di chuyển quá xa để đi họp chi bộ.

Việc sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ triển khai đồng bộ và hiệu quả, gắn với đặc thù từng loại hình chi bộ, được đảng viên đồng tình hưởng ứng tham gia.

Đoàn kết là sức mạnh của Đảng. Mỗi một đảng viên mạnh tạo nên một tập thể chi bộ đảng mạnh, làm nên một Đảng bộ mạnh. Điều này luôn đúng đối với Đảng bộ tại Nhật Bản. Tuy nhiên dấu ấn của người đứng đầu cụ thể là Bí thư Đảng bộ và các cấp ủy trực thuộc là vô cùng quan trọng, đã tạo nên linh hồn, sức hút, niềm tin đối với đảng viên./.

Phản hồi

Các tin khác