Bổ sung quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ, thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung gồm hai nội dung chính: Nâng mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; Nâng mức hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài bằng mức mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, mục tiêu xây dựng Nghị định phản ánh rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại. Khẩn trương giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay; có chế độ đãi ngộ tốt hơn đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Quá trình xây dựng Nghị định bám sát tiến trình cải cách chính sách tiền lương trong nước. Bảo đảm chế độ đãi ngộ phù hợp với tiềm lực, vị thế... của đất nước và đặc thù của ngành đối ngoại thực hiện chức năng đại diện cho đất nước; tiệm cận mặt bằng của các nước có cùng trình độ phát triển với Việt Nam, trước hết là các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Báo cáo về việc Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2019/NĐ-CP, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, trong lần sửa đổi này, Chính phủ bảo lưu đối tượng, phạm vi áp dụng chế độ như quy định tại Nghị định. Ngoài ra, đối với việc sửa đổi, điều chỉnh mức sinh hoạt phí cơ sở và mức hỗ trợ bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là những nội dung Luật Cơ quan đại diện đã giao Chính phủ quy định chi tiết. Vì vậy, căn cứ quy định này, Chính phủ quyết định theo thẩm quyền.

Về căn cứ Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo khoản 1 Điều 74 Luật Ngân sách nhà nước được nêu tại Báo cáo số 71/BC-CP, Thường trực Ủy ban Đối ngoại cho rằng, đây là điều luật hướng dẫn thi hành đối với một số nội dung đặc thù nằm trong Chương VII Điều khoản thi hành và chỉ áp dụng trong trường hợp đặc thù. Tuy nhiên, mức sinh hoạt phí, hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho con chưa thành niên… thuộc nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại thường xuyên của ngân sách trung ương được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 117/2017/NĐ-CP đã được ban hành trên cơ sở quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Do đó, Chính phủ có thẩm quyền quyết định việc sửa đổi những nội dung nêu trong Báo cáo 71/BC-CP.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về thẩm quyền và những nội dung Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: Điều chỉnh mức sinh hoạt phí cơ sở và mức hỗ trợ bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; về đối tượng , phạm vi áp dụng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trên cơ sở ý kiến thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2019/NĐ-CP theo thẩm quyền đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế điều kiện kinh tế của đất nước trong tình hình mới. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ thông báo ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới Chính phủ./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất