Thắp sáng huyện đảo Trường Sa bằng nguồn năng lượng sạch
Pin năng lượng mặt trời tại Nhà giàn DK1

Pin năng lượng mặt trời tại Nhà giàn DK1

Pin năng lượng mặt trời tại Nhà giàn DK1

Pin năng lượng mặt trời tại Nhà giàn DK1

Đảo Đá Lớn B được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Đảo Đá Lớn B được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hệ thống tuabin tạo điện từ sức gió trên đảo Trường Sa

Hệ thống tuabin tạo điện từ sức gió trên đảo Trường Sa

Hệ thống tuabin tạo điện từ sức gió trên đảo Trường Sa

Hệ thống tuabin tạo điện từ sức gió trên đảo Trường Sa

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất