Tạo môi trường biên giới hòa bình, địa bàn ổn định
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Quân khu II phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Quân khu II phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu II đề nghị tỉnh Lai Châu cần nắm chắc và quản lý tốt địa bàn, luôn chủ động, không lơ là chủ quan, không để bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 21 và chỉ đạo của Trung ương. Cùng đó, tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại, quản lý biên giới, tạo môi trường biên giới hòa bình, địa bàn ổn định. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; giữ vững ổn định về chính trị, phát hiện, xử lý kịp thời những tình huống có thể xảy ra; xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nông thôn nâng cao.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, nghị định, thông tư của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng, quy hoạch, bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với phương án tác chiến phòng thủ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hàng năm, tỉnh quan tâm, dành nhiều nguồn ngân sách bảo đảm cho xây dựng công trình trong khu vực phòng thủ với tổng kinh phí gần 212 tỷ đồng.

Tỉnh xây dựng tốt các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; phát huy hiệu quả tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng thế trận, lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ gắn với nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương vững chắc. Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp hàng năm được củng cố và kiện toàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng trong quản lý tình hình an ninh chính trị, đối ngoại, quản lý quốc phòng, nhà nước, biên giới hòa bình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong khu vực phòng thủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; công tác rà soát, điều chỉnh cơ chế sử dụng các nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ và thực hiện dự toán ngân sách đảm bảo cho xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ... Qua đó, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ, đề ra những giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đại tá Thào A Pinh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại tá Thào A Pinh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể. (Ảnh: TTXVN phát)

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất