Tạm dừng hoạt động thông quan tại 2 cặp cửa khẩu dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động
Trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động, hoạt động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu diễn ra bình thường tại các cặp cửa khẩu: Hữu nghị - Hữu Nghị Quan, Tân Thanh - Pò Chài, Chi Ma - Ái Điểm. (Ảnh: Bích Nguyên)

Trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động, hoạt động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu diễn ra bình thường tại các cặp cửa khẩu: Hữu nghị - Hữu Nghị Quan, Tân Thanh - Pò Chài, Chi Ma - Ái Điểm. (Ảnh: Bích Nguyên)

Hiện nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.200 - 1.300 xe hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo số liệu thống kê, trong ngày 25/4 tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn là 1.237 xe, trong đó 377 xe chở hàng xuất khẩu (chủ yếu là hoa quả) và 860 xe chở hàng hóa nhập khẩu. Số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tồn tính đến 20 giờ ngày 25/4 là 736 xe, trong đó có 234 xe hoa quả, giảm 71 xe so với tối ngày 24/4.

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hiện là cửa khẩu có số lượng phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa thông quan nhiều nhất trong số các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong ngày 25/4, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu này là 858 xe, trong đó có 263 xe chở hàng xuất khẩu và 595 xe chở hàng nhập khẩu.

Số phương tiện đang chờ thông quan xuất khẩu tính đến 20 giờ ngày 25/4 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là 463 xe, gồm 16 xe hoa quả, 82 xe mặt hàng khác tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, 365 xe chưa xác định mặt hàng tại Khu phi thuế quan.

Cửa khẩu phụ Tân Thanh là cửa khẩu có số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan lớn thứ 2 với số lượng xe chở hàng hóa thông quan trung bình mỗi ngày khoảng trên 300 xe. Trong ngày 25/4, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu này là 295 xe, trong đó có 111 xe chở hàng hóa xuất khẩu; 184 xe có hàng hóa nhập khẩu.

Số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên cửa khẩu phụ Tân Thanh trong ngày 25/4 là 201 xe, nâng tổng số phương tiện đang chờ thông quan xuất khẩu tại đây lên 265 xe, gồm 218 xe hoa quả - container lạnh, 47 xe mặt hàng khác.

Theo thông báo của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, huyện Ninh Minh (Trung Quốc), phía Trung Quốc sẽ nghỉ lễ Quốc tế Lao động từ ngày 1/5/2024 đến hết ngày 5/5/2024, cụ thể: Thực hiện thông quan bình thường tại các cặp cửa khẩu: Hữu nghị - Hữu Nghị Quan, Tân Thanh - Pò Chài, Chi Ma - Ái Điểm. Tạm dừng hoạt động thông quan tại các cặp cửa khẩu: Cốc Nam - Lũng Nghịu, Na Hình - Kéo Ái./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất